AOD municipalista pressupostada i executada 2015-2022

L'AOD municipalista liquidada ha augmentat gairebé un 40% des del 2015

Més informació
AOD municipalista executada per actor 2019-2021
AOD municipalista executada per actor 2019-2021

AOD municipalista executada per actor 2019-2021

Pes relatiu dels diferents actors del municipalisme dins l'AOD executada

Més informació

Evolució del pressupost relatiu de cooperació municipalista 2019-2021: el 0,7%

Esforç relatiu i assoliment del 0,7% per municipi

Més informació

AOD municipalista executada per línies d'actuació

Els projectes de cooperació al desenvolupament són la principal via d'intervenció dels ens locals catalans

Més informació

Cooperació municipalista per països

Distribució de l'AOD per país de destí

Més informació

AOD municipalista executada per sectors CAD

Els sectors CAD amb més inversió municipalista són Govern i societat civil (151) i Educació (111-114)

Més informació

AOD municipalista executada per ODS 2019-2021

L'ODS 16, Pau, Justícia i Institucions sòlides i l'ODS 5, Igualtat de gènere, són els que reben més finançament de la cooperació municipalista

Més informació

Acció Humanitària municipalista per destí 2019-2021

Predominen projectes dirigits a la població sahrauí i palestina, al Senegal i la Mediterrània.

Més informació

Acció Humanitària municipalista executada per sector CAD

Segons la codificació CAD d'ajuda humanitaria (720-Ajuda d'emergència), el més predominant és el 72010-Ajuda i serveis materials d'emergència

Més informació

Descarrega l'informe: Balanç de la cooperació municipalista 2019-2021

Més informació