Distribució de la cooperació catalana per administracions (2015-2018)
Distribució de la cooperació catalana per administracions (2015-2018)
FCCD

AOD municipalista pressupostada i executada (2019-2022)

El FCCD continua essent una peça bàsica en el sistema de cooperacions catalanes, aconseguint que el pes del món municipal sigui equivalent al de la Generalitat de Catalunya.

Més informació
Evolució de la cooperació catalana per administracions (2015-2018)
Evolució de la cooperació catalana per administracions (2015-2018)
Administracions

Evolució de la cooperació catalana per administracions (2015-2018)

Es constata una progressiva recuperació de la inversió en solidaritat des de totes les administracions públiques catalanes tot i que les xifres d'inversió encara son lluny de les d'abans de la crisi

Més informació
El 0,7 i la inversió per habitant i per municipi
El 0,7 i la inversió per habitant i per municipi
Municipis

El 0,7 i la inversió per habitant i per municipi

La cartografia de la inversió per habitant dels municipis catalans, ens dóna també una mostra de l'enllestiment del repte d'assolir el simbòlic 0,7%.

Més informació
Balanç de la cooperació municipalista (2015-2018)
Balanç de la cooperació municipalista (2015-2018)
Municipis

Balanç de la cooperació municipalista (2015-2018)

Ens acostem a una perspectiva dels darrers quatre anys en matèria d'inversió municipal en cooperació, pel que fa al pressupost executat, per tal de tenir la imatge completa de l'evolució en el temps d'aquest compromís.

Més informació
Cooperació municipalista per països
Cooperació municipalista per països
Països

Cooperació municipalista per països

Abordem una visió global. Aquest mapa ens permet tenir una imatge dels llocs als quals s'ha destinat, prioritàriament, la inversió municipal catalana en cooperació durant els darrers anys. 

Més informació
Evolució del pressupost relatiu de cooperació municipalista (2015-18)
Evolució del pressupost relatiu de cooperació municipalista (2015-18)
Pressupost

Evolució del pressupost relatiu de cooperació municipalista (2015-18)

La cooperació al món local es recupera en termes absoluts durant aquests quatre anys, tendint a bon ritme cap al 0,7%.

Més informació
Evolució del pressupost per capita de cooperació municipalista (2015-18)
Evolució del pressupost per capita de cooperació municipalista (2015-18)
Pressupost

Evolució del pressupost per capita de cooperació municipalista (2015-18)

La cooperació al món local es recupera en termes absoluts durant aquests quatre anys, mantenint el suport pressupostari per habitant.

Més informació
Evolució de l'Educació pel Desenvoupament (EpD) municipalista (2015-18)
Evolució de l'Educació pel Desenvoupament (EpD) municipalista (2015-18)
EpD

Evolució de l'Educació pel Desenvolupament (EpD) municipalista (2015-18)

L'EpD no experimenta grans canvis en l'àmbit municipal, mantenint el seu pes en aquelles administracions públiques on ja s'havia consolidat com a línia de treball.

Més informació