Fons Català

Aportacions totals per anys 2015-2022

Des del 2015, les aportacions al Fons Català han crescut un 43,4%

Més informació
Fons Català

Evolució de les aportacions per línia d'actuació 2019-2022

Predominen els projectes de cooperació al desenvolupament tot i que s'observa un percentatge notable de projectes d'Acció Humanitària

Més informació
Cooperació al desenvolupament

Evolució de les aportacions per àrea geogràfica 2019-2022

L'àrea geogràfica on s'hi destinen més recursos és Àfrica Subsahariana, seguida de l'àrea d'Amèrica Central i Carib, i Amèrica del Sud.

Més informació
Cooperació al desenvolupament

Aportacions al Fons Català per sector CAD 2019-2022

El sector educatiu és el que rep més finançament per part de les aportacions del Fons Català, seguit de Govern i societat civil i agricultura

Més informació
Cooperació al desenvolupament

Aportacions al Fons Català per ODS 2019-2022

Predominen les aportacions a projectes de cooperació al desenvolupament referents a l'ODS 4, educació de qualitat, i l'ODS 5, igualtat de gènere.

Més informació
acció humanitària

Aportacions al Fons Català per sectors CAD 2019-2022

Els sector que han rebut més aportacions del Fons Català dins l'Acció Humanitària han sigut: Refugiats als països d'acollida, Control Covid i Resposta d'emergència 

Més informació

Campanya Món Local Covid-19

Dades principals de la campanya d'emergència engegada amb motiu de la pandèmia de la Covid-19

Més informació

Campanya de suport a les víctimes de la guerra a Ucraïna

Balanç de la campanya d'emergència engegada amb motiu de la guerra a Ucraïna

Més informació

Descarrega l'informe: Balanç de l'actuació del Fons Català 2019-2022

Més informació