Evolució de la cooperació gestionada pel FCCD (2010-2018)
Evolució de la cooperació gestionada pel FCCD (2010-2018)
Pressupost

Evolució de la cooperació gestionada pel FCCD (2010-2018)

La resposta massiva davant la crisi de refugi a la Mediterrània el 2015, deixa pas a una recuperació sostinguda dels recursos gestionats pel FCCD.
 

Més informació
Balanç de la Campanya

Món Local Refugi

2015-2019

A principis de setembre de 2015 el Fons Català convocava una reunió d’urgència per abordar la crisi de refugiats. 

 

Més informació
Balanç de la cooperació municipalista (2015-2018)
Balanç de la cooperació municipalista (2015-2018)
Municipis

Balanç de la cooperació municipalista (2015-2018)

Ens acostem a una perspectiva dels darrers quatre anys en matèria d'inversió municipal en cooperació, per tal de tenir la imatge completa de l'evolució en el temps d'aquest compromís.

Més informació
Evolució de les Línies de Treball del FCCD
Evolució de les Línies de Treball del FCCD
Línies de Treball

Evolució de les Línies de Treball del FCCD (2015 - 2018)

Les accions de desenvolupament es refermen com la línia de treball més important en mans del Fons, després que l'ajuda humanitària hagi reduït notablement el seu pes.

Més informació
Distribució de la cooperació del FCCD per regions (2015 - 2018)
Distribució de la cooperació del FCCD per regions (2015 - 2018)
Distribució geogràfica

Distribució de la cooperació del FCCD per regions (2015 - 2018)

La Mediterrània, l'Amèrica Central i el Carib i l'Àfrica Subsahariana són les regions del món que reben la major part del suport municipal català via FCCD.

Més informació
Evolució de la Cooperació del FCCD per Regions (2015 - 2018)
Evolució de la Cooperació del FCCD per Regions (2015 - 2018)
Regions

Evolució de la Cooperació del FCCD per Regions (2015 - 2018)

Les regions d'Amèrica Central i Carib i Àfrica Sub-Sahariana han recuperat el seu lideratge com a destinatàries més habituals de la cooperació gestionada a través del FCCD.

Més informació
Distribució de la cooperació del FCCD per països (2015 - 2018)
Distribució de la cooperació del FCCD per països (2015 - 2018)
Distribució geogràfica

Distribució de la cooperació del FCCD per països (2015 - 2018)

Dels 45 països on ha treballat el Fons, 15 en concetren el 79% del pressupost. Destaca el suport a Nicaragua i Senegal, o el poc que en rep relativament Colòmbia en aquests quatre anys.

Més informació
Evolució de la cooperació del FCCD per països (2015 - 2018)
Evolució de la cooperació del FCCD per països (2015 - 2018)
Distribució geogràfica

Evolució de la cooperació del FCCD per països (2015 - 2018)

L'evolució del suport territorial ve sobre tot condicionat per les actuacions d'emergència, tot i que en aquest període el pressupost executat en alguns països estan augmentant progressivament.

Més informació
Cooperació del FCCD per sectors d'AOD del CAD (2015-2018)
Cooperació del FCCD per sectors d'AOD del CAD (2015-2018)
CAD

Cooperació del FCCD per sectors d'AOD del CAD (2015-2018)

El Fons concentra el suport als municipis a l'assistència a persones refugiades a Catalunya i la resposta a emergències, entre altres sectors.

Més informació
Cooperació del FCCD per ODS (2015-2018)
Cooperació del FCCD per ODS (2015-2018)
ODS

Cooperació del FCCD per ODS (2015-2018)

L'educació i la salut concentren el suport municipal als ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) a través del Fons, mentre que el suport a les comunitats i ciutats sostenibles encara no es desplega plenament.

Més informació
Evolució del suport del FCCD als ODS (2015-18)
Evolució del suport del FCCD als ODS (2015-18)
ODS

Evolució del suport del FCCD als ODS (2015-18)

Els ODS no experimenten grans canvis en la seva execució en aquests anys, tret del suport a la salut i l'educació, els quals pràcticament s'igualen a la fi del període.
 

Més informació
Principals ONG col·laboradores del FCCD
Principals ONG col·laboradores del FCCD
ONG

Principals ONG col·laboradores del FCCD (2015-18)

El FCCD ha gestionat les accions municipals en col·laboració amb 127 entitats durant aquests quatre anys. Les 10 principals n'han concentrat el 37% dels pressuposts executat.

Més informació
Balanç de la Campanya

Campanya Món Local Refugi

Davant la passivitat, la manca de voluntat política i l’incompliment dels compromisos d’acollida de la Unió Europea i de l’Estat espanyol, la campanya Món Local Refugi va posar en valor el rol fonamental que han jugat els municipis catalans en la gestió de la crisi política de les persones refugiades. 

Més informació