El Fons Català de Cooperació ofereix als seus socis suport i assistència tècnica a les polítiques de cooperació, així com direcció i lideratge en la creació de coneixement de la cooperació municipal

  • SUPORT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS SOCIS EN LA GESTIÓ DE ACCIONS DE COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA DIRECTA I INDIRECTA:

    • Formació, Jornades, Assessoria en plans de millora de qualitat, Avaluació i gestió de les convocatòries locals de subvencions, Foment d’intercanvis tècnics, Gestió de l’ajut d’emergència i post emergència, Creació i dinamització de xarxes de cooperació, Promoció de la Cooperació Tècnica local.

  • DIRECCIÓ I LIDERATGE EN LA CREACIÓ DE CONEIXEMENT DE LA COOPERACIÓ MUNICIPAL:

    • Elaboració d’Estudis de la Cooperació Catalana municipalista, Memòries d’actuació, Avaluacions metodològiques d’eines de cooperació, Sistematització d’experiències i identificació de bones pràctiques.

  • SUPORT A LES POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ:

    • Representació davant  entitats d’àmbit internacional (PNUD,CGLU...), Nacionals (ACCD, AECID, FEMP...) Organització d’observacions electorals, Visualització de les polítiques municipals de cooperació, Establiment de vincles estratègics amb autoritats d’altres països, Dinamització de les comissions de treball sobre municipalisme, construcció de Pau i Migracions i Desenvolupament. 

DOCUMENTS ADJUNTS
Catàleg de Serveis FCCD654.36 KB