A 31 de desembre de 2018, el Fons Català de Cooperació comptava amb 319 socis, dels quals 287 són ajuntaments, 14 consells comarcals, quatre diputacions, una mancomunitat i també 13 entitats i ONG

Els ajuntaments socis agrupen el 85 % de la població de Catalunya, malgrat que representin el 30% del total dels municipis de Catalunya.

 • Suport institucional

  Tant l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) com la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), les dues entitats que agrupen els ajuntaments catalans, insten els seus integrants a associar-se al Fons. En aquest sentit, l’Assemblea de la FMC de 2004 va aprovar que el Fons Català fos membre permanent de l’executiva.

  El Fons Català té com a entitat protectora la Generalitat de Catalunya, i és membre del Consell de Cooperació de la Generalitat des de la seva constitució, el 1995, i amb l’aprovació de la llei catalana de cooperació (Llei 26/2001 de cooperació al desenvolupament) és membre de la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i del Consell de Cooperació al Desenvolupament i del Comitè Català d’Ajuda Humanitària i d’Emergència.

  • Com i qui pot fer-se soci?

   El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és l’agència de cooperació de les administracions locals de Catalunya, que actualment ja agrupa un important nombre de municipis, consells comarcals, mancomunitats i diputacions. Per això es convida a totes les administracions locals catalanes que encara no ho són a associar-se al Fons Català de Cooperació.

   D'acord amb l'article 30 dels Estatuts del Fons Català:

   • Poden ser socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament les entitats públiques que:
    • comparteixin els objectius de l'Associació
    • paguin la quota social i l'aportació voluntària a projectes, de manera anual 
    • facin una aportació mínima anual del 0,1% del seu pressupost per al finançament dels projectes.
   • Es mantenen com a socis les entitats privades que ho han estat durant els primers 10 anys, com a reconeixement a la seva contribució en els inicis del Fons Català.
   • La petició d'admissió en el FCCD com a soci ha de ser formulada per l'òrgan competent de cada entitat candidata. A la petició, hi ha de constar el nom de la persona que en tindrà la representació -que serà el president o un membre de l’òrgan de govern- així com l'expressa acceptació dels estatuts de l'associació.
   • L’admissió provisional de la institució candidata correspon a la Junta Executiva i posteriorment ha de ser ratificada per l’Assemblea General, moment en què es converteix en soci de ple dret.
   DOCUMENTS ADJUNTS
  • Renovació dels representants al Fons Català de Cooperació

   Com cada quatre anys, després de les eleccions municipals cal que les institucions associades al Fons Català (ajuntaments, consells comarcals, diputacions i mancomunitats) nomenin la persona que representarà la institució en els òrgans del Fons Català de Cooperació. Tal com estableixen els estatuts, aquesta persona haurà de ser el president o un membre de l’òrgan de govern de la institució.

   En aquest sentit, us demanem que ompliu aquesta fitxa amb les dades que us sol·licitem per poder actualitzar la nostra base de dades i així facilitar la comunicació directa amb les persones responsables, tant polítiques com tècniques, de l’àmbit de cooperació al desenvolupament i solidaritat.
    

   DOCUMENTS ADJUNTS