A 31 de desembre de 2018, el Fons Català de Cooperació comptava amb 319 socis, dels quals 287 són ajuntaments, 14 consells comarcals, quatre diputacions, una mancomunitat i també 13 entitats i ONG

Els ajuntaments socis agrupen el 85 % de la població de Catalunya, malgrat que representin el 30% del total dels municipis de Catalunya.

 • Suport institucional

  Tant l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) com la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), les dues entitats que agrupen els ajuntaments catalans, insten els seus integrants a associar-se al Fons. En aquest sentit, l’Assemblea de la FMC de 2004 va aprovar que el Fons Català fos membre permanent de l’executiva.

  El Fons Català té com a entitat protectora la Generalitat de Catalunya, i és membre del Consell de Cooperació de la Generalitat des de la seva constitució, el 1995, i amb l’aprovació de la llei catalana de cooperació (Llei 26/2001 de cooperació al desenvolupament) és membre de la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i del Consell de Cooperació al Desenvolupament i del Comitè Català d’Ajuda Humanitària i d’Emergència.

  • Com i qui pot fer-se soci?

   El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és l’agència de cooperació de les administracions locals de Catalunya, que actualment ja agrupa un important nombre de municipis, consells comarcals, mancomunitats i diputacions. Per això es convida a totes les administracions locals catalanes que encara no ho són a associar-se al Fons Català de Cooperació.

   D'acord amb l'article 30 dels Estatuts del Fons Català:

   • Poden ser socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament les entitats públiques que:
    • comparteixin els objectius de l'Associació
    • paguin la quota social i l'aportació voluntària a projectes, de manera anual 
    • facin una aportació mínima anual del 0,1% del seu pressupost per al finançament dels projectes.
   • Es mantenen com a socis les entitats privades que ho han estat durant els primers 10 anys, com a reconeixement a la seva contribució en els inicis del Fons Català.
   • La petició d'admissió en el FCCD com a soci ha de ser formulada per l'òrgan competent de cada entitat candidata. A la petició, hi ha de constar el nom de la persona que en tindrà la representació -que serà el president o un membre de l’òrgan de govern- així com l'expressa acceptació dels estatuts de l'associació.
   • L’admissió provisional de la institució candidata correspon a la Junta Executiva i posteriorment ha de ser ratificada per l’Assemblea General, moment en què es converteix en soci de ple dret.
   DOCUMENTS ADJUNTS