Ajuntaments

Ajuntament de Barcelona

BARCELONÈS
Habitants:
1620809
Any soci col·laborador:
1999
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
Àrea que porta els temes de cooperació i solidaritat:
Regidoria de cooperació
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
Consell municipal de cooperació internacional al desenvolupament [creat l´any 1999]
Està agermanat (agermanaments-cooperació):