Ajuntaments

Ajuntament d'Abrera

BAIX LLOBREGAT
Habitants:
12334
Any soci col·laborador:
1993
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
Àrea que porta els temes de cooperació i solidaritat:
Regidoria de Serveis Socials i Joventut
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
NO
Està agermanat (agermanaments-cooperació):
NO