El Fons Catala col·labora i gestiona dos grans tipus de Campanyes: d'emergència o de sensibilització

Efectes del Cicló Idai a Moçambic
Mayors for Peace
Welcoming europe

Des del Fons Català s'inicien Campanyes d'emergència i de sensibilització i es col·labora i es difonen altres Campanyes.

 • Campanyes d'emergència

  Les catàstrofes naturals i els conflictes bèl·lics deixen rere seu un drama humà incontestable: la pèrdua, per part de molta gent, dels seus recursos habituals per continuar fent una vida digna (treball, habitatge, recursos alimentaris...). Aquesta pèrdua es pot prolongar molt temps en els casos de desplaçaments forçats a causa dels conflictes bèl·lics, com és el cas dels refugiats.

  El Fons Català no és una agència d’ajut humanitari, atès que ja hi ha diversos organismes internacionals i ONG especialitzades que actuen en aquestes circumstàncies per pal·liar-ne els efectes més immediats, però en diverses ocasions actua com organisme de coordinació de les aportacions dels municipis catalans que s’han solidaritzat amb els pobles que estan patint la situació d’emergència, com han estat les Caravanes per la Pau al Sàhara Occidental, l’ajuda als refugiats de la Guerra de Kosovo, les ajudes per emergències alimentàries al Sud del Sudan i a Centreamèrica per pal·liar els efectes de l’huracà Mitch, la campanya de solidaritat amb els afectats pel terratrèmol d’Al-Hoceima (Nord del Marroc), etc i més recentment per la Crisi inacabable dels Refugiats o pel pas del Cicló Idai per Moçambic.

  En aquests casos, l’objectiu prioritari és treballar amb contraparts amb les quals ja es col·labora a la zona o amb ONG catalanes que hi estiguin treballant des d’abans de la situació d’emergència.

  Actualment destaquem dues campanyes:

   

  Un cop superada la fase en què és necessari l’ajut humanitari d’emergència, cal replantejar-se la reconstrucció de la societat afectada en tots els àmbits. Reconstruir per Transformar és l’objectiu de totes les actuacions del Fons Català en situacions posteriors a les crisis. L’enfocament en les situacions d’emergència, no és només un enfocament de contingència, sinó que s’orienta cap a una cooperació transformadora, que ajudi a la recerca de solucions que incideixin en la reducció de la vulnerabilitat tot aplicant noves polítiques que impulsin el desenvolupament humà i sostenible en el conjunt de les regions.

  El Fons Català de Cooperació ha elaborat un document de criteris d’actuació en cas d’emergència que exposa els principis que regeixen l’actuació del Fons en aquestes situacions. Aquests criteris es poden resumir en:

  • Una crisi no és un fenomen puntual.
  • Actuar en territoris on s’hagi treballat prèviament.
  • Actuar amb coneixement del context d’intervenció.
  • Promoure accions horitzontals basades en la participació de la població afectada i de la contrapart local.
  • No promoure accions aïllades: tenir en compte el continuum emergència-rehabilitació-desenvolupament.
  • Tenir en compte l’origen dels projectes: preguntar-se sobre les necessitats a partir de les quals s’ha generat la proposta d’intervenció (quines són i de qui són)
  • No pensar que els diners són la solució, tenir-ne en compte la procedència, el moment i el context on arriben.
  • Actuar amb qüestionament del context previ a la crisi.
  • Tenir en compte els efectes futurs del desastre al territori on s’està intervenint.
 • Campanyes de sensibilització

  Des del Fons Català iniciem i donem suport a Plataformes i Campanyes de sensibilització i EPiD

  Mayors for Peace

  WelcomingEurope