El Fons Catala col·labora i gestiona dos grans tipus de Campanyes: d'emergència o de sensibilització

Efectes del Cicló Idai a Moçambic
Mayors for Peace
Welcoming europe

Des del Fons Català s'inicien Campanyes d'emergència i de sensibilització i es col·labora i es difonen altres Campanyes.

 • Campanyes d'emergència

  Els desastres naturals i els conflictes armats deixen enrere una tragèdia humana indiscutible: la pèrdua, per part de moltes persones, dels recursos que normalment els donen accés a una vida digna (treball, habitatge, recursos alimentaris, etc.). Aquesta pèrdua es pot allargar en el temps en cas de desplaçament forçat per conflictes armats, com en el cas dels refugiats.

  La FCCD no és una agència d'ajuda humanitària, atès que ja hi ha diverses organitzacions internacionals i ONG especialitzades que actuen en aquestes circumstàncies per pal·liar els efectes immediats. Tanmateix, la FCCD ha intervingut en diferents ocasions per coordinar l'aportació solidària dels municipis catalans a les persones que pateixen la situació d'emergència. Va ser el cas, per exemple, de les Caravanes per la Pau al Sàhara Occidental, l'ajuda als refugiats durant la guerra de Kosovo, l'ajuda alimentària d'emergència al Sudan del Sud o a Centreamèrica durant el pas de l'huracà Mitch, la campanya de solidaritat amb les persones afectades. pel terratrèmol d'Al-Hoceima (al nord del Marroc) i, més recentment, durant la crisi interminable de refugiats o arran del pas del cicló Idai a Moçambic.

  En aquests casos, l'objectiu prioritari és treballar colze a colze amb socis locals amb els quals hi hagi col·laboració prèvia o amb altres ONG catalanes presents sobre el terreny davant la situació d'emergència.

  Destaquem les següents campanyes:

  Un cop superada la fase en què és necessària l'ajuda humanitària d'emergència, cal repensar la reconstrucció de la societat afectada en tots els àmbits. Reconstruir per transformar és l'objectiu de totes les accions que duu a terme la FCCD en situacions de postcrisi. En situacions d'emergència, més enllà de les contingències, s'adopta un enfocament transformador de la cooperació, de manera que les solucions buscades contribueixin a la reducció de la vulnerabilitat, alhora que s'apliquen noves polítiques de foment del desenvolupament humà i sostenible a totes les regions afectades.

  És per aquest motiu que la FCCD ha elaborat un document de criteris d'actuació en cas d'emergència, que recull els principis que regeixen la seva actuació en aquest tipus de situacions. Aquests criteris es poden resumir de la següent manera:

  • Una crisi no és un fenomen puntual.

  • Actuar en territoris on hem treballat anteriorment.

  • Actuar amb coneixement del context de la intervenció.

  • Impulsar accions horitzontals, que es basen en la participació de la població afectada i els socis locals.

  • Sense acció aïllada: tenir en compte el continu emergència-rehabilitació-desenvolupament.

  • Tenir en compte l'origen dels projectes: reflexionar sobre les necessitats per a les quals s'ha creat la proposta d'intervenció (què són i de qui?).

  • Els diners no són la solució: tingueu en compte el seu origen així com el moment i el context en què s'injecten.

  • Reflexionar, abans d'actuar, sobre el context previ a la crisi.

  • Tenir en compte els efectes futurs del desastre en el territori on es produeix la intervenció.

   

 • Campanyes de sensibilització

  Des del Fons Català iniciem i donem suport a Plataformes i Campanyes de sensibilització i EPiD

  Mayors for Peace

  WelcomingEurope