Treballant en Cooperació des de 1986

Què és el Fons Català

Missió, visió, orígens i àmbits d'actuació

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits
 

Més informació
319 Socis

Socis

Socis i com fer-se soci del Fons Català

A 31 de desembre de 2022, el Fons Català de Cooperació comptava amb 310 socis, dels quals 290 són ajuntaments, 14 consells comarcals, quatre diputacions, una EMD i una Àrea Metropolitana.

Més informació
Relacions supramunicipals

Xarxa de cooperació

La veu dels municipis a les xarxes nacionals i internacionals

Institucionalment, el Fons Català és l’Agència de Cooperació dels municipis de Catalunya i també la veu dels municipis a diverses organitzacions i iniciatives per a la cooperació, el desenvolupament i la solidaritat

Més informació
Responsabilitat davant dels socis

Portal de transparència

Memòries, informes d'activitats i altres dades.

El Fons Català de Desenvolupament està inscrit al Registre d'Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 14433.

En aquest portal podeu trobar informacions complementàries sobre el Fons 

Més informació