El Fons Català de Desenvolupament està inscrit al Registre d'Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 14433.

En aquest portal podeu trobar informacions complementàries sobre el Fons 

Informes de seguiment, memòries d'activitats, informació econòmica, convenis, memòria anual, Pla Estratègic. Composició de la Junta Executiva i de l'Assemblea General de socis.