L’observatori té el doble objectiu de retre comptes sobre la gestió que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ve realitzant, i analitzar la realitat de la cooperació internacional dels ens locals a Catalunya. Es basa en les dades facilitades pel conjunt d’administracions públiques catalanes, així com les que el mateix FCCD genera, restant aquestes a l’abast del públic, entitats i institucions interessades amb la voluntat de facilitar la recerca sobre la cooperació a casa nostra.

L’observatori pretén generar coneixement sobre la cooperació a casa nostra, tant dels seus socis com de la resta d’administracions catalanes, potenciant-ne la seva divulgació per tal de fer valdre el seu rol i del conjunt d’agents locals. Per una banda, publica gràfics que mostren les tendències i contextos, oferint breument els trets més característics. Per l’altra, aprofundeix amb informes en l’anàlisi quantitativa complementant-lo amb el coneixement generat a través d’avaluacions i estudis, propis o d’altres fonts.
Igualment, les dades es projecte als mapes, de manera que les persones usuàries podran visualitzar geogràficament el desplegament de la cooperació a altres països, per una banda, i la participació dels diferents municipis en l’esforç de la cooperació, per una altra. 

Indicar, finalment, que és una eina en constant construcció i actualització. Qualsevol dada errònia o incompleta que es detecti, es prega que sigui comunicada al FCCD per a la seva rectificació o aclariment. Anualment, de la mateixa manera, es demanarà la incorporació de les dades del nou exercici, per continuar construint la sèrie històrica i conèixer l’evolució temporal de la cooperació municipal catalana.