La cooperació tècnica permet transversalitzar diferents departaments municipals i augmentar el valor afegit de la cooperació local.

Des del Fons Català hem posat en marxa una estratègia de treball enfocada en la cooperació tècnica municipal, que en els propers mesos es donarà a conèixer amb diverses eines que posarem a l’abast de tots els ajuntaments socis.
A petició de la Comissió de Municipalisme del Fons Català, i amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona, com a aliats estratègics, s’ha dissenyat un Programa de Cooperació Tècnica Municipal, que vol anar més enllà del model operatiu de cooperació assistencial, i que vol posar en valor el rol dels municipis com a actors de la cooperació descentralitzada internacional.
La cooperació tècnica permet transversalitzar diferents departaments municipals i augmentar el valor afegit de la cooperació local. Es proposa treballar per incorporar qualitat a la cooperació directa dels ajuntaments catalans, mitjançant el disseny i la implementació d’accions de cooperació tècnica horitzontal i recíproca entre institucions públiques locals Nord-Sud, Nord- Nord i Sud-Sud.
La cooperació tècnica és un instrument de política exterior i una eina auxiliar per promoure l’enfortiment de capacitats, d’institucionalitat i de polítiques públiques, mitjançant l’assistència tècnica especialitzada a càrrec de personal tècnic municipal català.
En front dels recursos tècnics i monetaris, aquest model de cooperació es fonamenta amb els tècnics i tècniques municipals i les seves capacitats i habilitats.

Documentació complementària

Informe de les Jornades de cooperacó tècnica (20 al 24 de març de 2017)

Guia metodològica per a la identificació i implementació d'accions de cooperació tècnica municipal

Sis claus per entendre la cooperació tècnica municipal

Jornada de presentació de les eines creades del programa de Cooperació Tècnica (Febrer 2019)

 • Programa de Cooperació tècnica a l'Equador

  Actualment hi ha un programa actiu de cooperació tècnica a l’Equador, vinculat a la resposta a l’emergència del terratrèmol que va afectar la província de Manabí l’any 2016. S’han identificat cinc demandes per part de cinc municipis de la zona, amb l’acompanyament de l’Associació de Municipalitats Equatorianes- AME i el PNUD. Aquestes demandes estan focalitzades en temes de planificació, desenvolupament econòmic local i gestió ambiental, molt vinculades a la gestió de riscos de les zones costaneres.

  La proposta és convidar als ajuntaments a implicar-se en el programa de desplegament de Cooperació Tècnica a l’Equador, a través de facilitar la participació del seu personal tècnic. Les persones escollides viatjarien a l’Equador entre els mesos de setembre i novembre de 2018 entre una i dues setmanes, i podrien oferir també suport a distància en aquest període. El finançament de l’assistència tècnica queda garantit pel propi programa.

   

  Termes de referència (TDR) de les demandes de cooperació tècnica que han fet els municipis equatorians:

  DOCUMENTS ADJUNTS