L’objectiu de la Unitat d’Avaluació és aportar més coherència, qualitat i visibilitat al treball realitzat pel Fons Català a Catalunya, a la resta de l’Estat, a Europa i als països del Sud on intervenim. La Unitat d’Avaluació del Fons pretén aportar continguts per a la construcció d’un sistema d’avaluació ad- hoc de la cooperació municipal descentralitzada. 

El Fons Català està avalat per la seva experiència i la proposta és reforçar les línies de treball amb les que de facto ja treballa el Fons. El principi seria el de Avaluar per evolucionar, a partir d’incorporar els següents aspectes:

-    Coherència:  Disparitat de contextos, d’accions, incoherències a l’hora de determinar estratègies, prioritats, contraparts.

-    Qualitat: Després de més de 30 anys d’intervencions cal fer una reflexió conjunta i sistemàtica del nostre treball avaluant amb les àrees la nostra feina. Millorar les eines de gestió del cicle de projectes a totes les fases. 

-    Visibilitat: Creació de materials, útils i aplicables, per als ajuntaments socis i les diferents àrees del Fons i que puguin comunicar-se a tots nivells.

Entre els objectius destaquem:

-    Millorar la qualitat de les intervencions promogudes des dels ajuntaments a través del Fons Català i els projectes propis. Ser corresponsables del projectes.
-    Conèixer els resultats i l’impacte de les actuacions promogudes des del Fons Català i els seus socis.
-    Enfortir les capacitats, tant de l’equip tècnic com dels socis, en matèria d’avaluació i qualitat. 
-    Construir el coneixement de forma conjunta.
-    Generar noves idees i estimular la innovació dins el camp de l’avaluació i la qualitat.
-    Promoure una cooperació transformadora: posar èmfasi en la gestió d’aprenentatges i establiment d’accions de millora per part de les parts implicades en l’avaluació.
-    Crear un espai de coordinació i sinergia entre actors que s’impliquen en les diferents etapes del cicle d’avaluació i de gestió del projecte
-    Adequar, en la pràctica, la planificació, el seguiment i l’avaluació a la gestió per Resultats, proposada a l’agenda de l’eficàcia de l’ajut.
-    Implementar el principi que cal planificar pensant en avaluar i avaluar pensant en planificar en les avaluacions realitzades.