El Fons gestiona projectes, campanyes i ofereix diversos serveis als seus socis, sempre en clau de cooperació al desenvolupament i des de la convicció que la unió fa la força

Un dels objectius primordials del Fons Català de Cooperació és…

El Fons Catala col·labora i gestiona dos grans tipus de Campanyes: d'emergència o de sensibilització…

L’objectiu de la Unitat d’Avaluació és aportar més coherència, qualitat i visibilitat al treball realitzat pel Fons Català a Catalunya, a la resta…

La cooperació tècnica permet transversalitzar diferents departaments municipals i augmentar el valor afegit de la cooperació local.

El Fons Català de Cooperació ofereix als seus socis suport i assistència tècnica a les polítiques de cooperació, així com direcció i lideratge en…