Ajuntaments

Ajuntament de Badalona

BARCELONÈS
Habitants:
217741
Any soci col·laborador:
1993
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
Àrea que porta els temes de cooperació i solidaritat:
Regidoria de Solidaritat i Cooperació
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
NO
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
Consell Sectorial de Solidaritat [creat l´any 1995]
Està agermanat (agermanaments-cooperació):