Ajuntaments

Ajuntament de Badia del Vallès

VALLÈS OCCIDENTAL
Habitants:
13417
Any soci col·laborador:
1997
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
Àrea que porta els temes de cooperació i solidaritat:
Regidoria de Joventut i Cooperació
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
NO
Està agermanat (agermanaments-cooperació):