Predominen les aportacions a projectes de cooperació al desenvolupament referents a l'ODS 4, educació de qualitat, i l'ODS 5, igualtat de gènere.

La codificació d’acord amb els ODS dels projectes de desenvolupament del Fons Català confirma la lectura dels sectors CAD. Així, l’ODS 4 referent a l’educació de qualitat representa el 31,3% de les aportacions i l’ODS 5, que vetlla pels drets de les dones i representa el 16% del total agregat, ha passat de representar el 10,9% dels projectes l’any 2019, al 23,1% l’any 2022, i mostra la voluntat dels socis del Fons Català d’aprofundir els esforços en aquest sentit.