En el següent informe trobaràs totes les dades presentades a l'Observatori sobre l'actuació del Fons Català i la seva lectura durant el període 2019-2022

Balanç de l'actuació del Fons Català 2019-2022