Els sector que han rebut més aportacions del Fons Català dins l'Acció Humanitària han sigut: Refugiats als països d'acollida, Control Covid i Resposta d'emergència 

El repartiment dels imports per sector d'ajuda humanitària respon a la natura de les diferents crisis a les quals s'ha donat resposta. Així, el sector 930 – Refugiats als països d'acollida rep la majoria dels imports els anys 2019 i 2021 a través de la campanya Món Local Refugi, i l'any 2022 per la guerra a Ucraïna. D'altra banda, durant els anys 2020 i 2021, la resposta a la Covid-19 es troba inclosa dins els sectors 122 – Control COVID (projectes específics per frenar els contagis) i 720 – Resposta d'emergència (projectes transversals de suport a les poblacions afectades).