Segons la codificació CAD d'ajuda humanitaria (720-Ajuda d'emergència), el més predominant és el 72010-Ajuda i serveis materials d'emergència

Dins el sector CAD d’ajuda humanitària majoritari, el 720 – Resposta d’emergència, la tipologia d’intervenció predominant ha estat la 72010 – Ajuda i serveis materials d’emergència, que aglutina el 79,3% del total, 1,95 M d’€. Es tracta d’un sector transversal, que inclou un ventall ampli d’intervencions (logística, coordinació de l’ajut, sostre, aigua, sanejament, educació, i serveis mèdics com poden ser proveïment de medicaments i atenció a la malnutrició).

Pel que fa al sector 930 – Refugiats als països d’acollida, també destaca la tipologia d’intervenció genèrica: 93010 – Refugiats i demandants d’asil als països d'acollida, amb el 86,19% de les aportacions (1,68 M d’€).