En el següent informe trobaràs totes les dades presentades a l'Observatori sobre cooperació municipalista i la seva lectura durant el període 2019-2021

Balanç de la cooperació municipalista 2019-2021