L'AOD municipalista liquidada ha augmentat gairebé un 40% des del 2015

D’acord amb les darreres dades disponibles de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament executada (AOD) del conjunt del municipalisme (2021), s’observa una constant progressió interanual des de l’any 2015, que tan sols es veu frenada durant l’any 2020, per una clara incidència de la pandèmia pel que fa a execució pressupostària. Així, entre els anys 2015 i 2021, l’AOD municipalista liquidada ha augmentat un 39,89%, el qual correspon a un augment de 7.621.695,77€ milions d’euros en termes absoluts. 

Pel que fa a la lectura de mandat, destaquen dues dades. D’una banda, entre els anys 2019 i 2022, l’AOD pressupostada augmenta un 5,31%. D’altra banda, l’AOD liquidada (2019-2021 segons darreres dades disponibles), augmenta un 5,8%.