Els sectors CAD amb més inversió municipalista són Govern i societat civil (151) i Educació (111-114)

Dins els sectors CAD amb major inversió municipalista, trobem:

  • El 151 – Govern i societat civil, on destaquen els projectes vinculats amb els drets de les dones, que representen el 51,7% del sector (4,8 M €) I els projectes vinculats a la defensa dels DDHH, amb el 25,8% (2,4 M €)
  • També els referents als projectes de cooperació en l’àmbit de l’educació (Codis CAD 111 a 114), on la inversió es dedica majoritàriament al sector 112 - Educació bàsica, amb el 45,2% (1,6 M €)

Entre els dos sectors s’acumula el 50% de l’AOD agregada 2019-2021 destinada a projectes de desenvolupament.