Predominen projectes dirigits a la població sahrauí i palestina, al Senegal i la Mediterrània.

Pel que fa al destí de l’Acció Humanitària executada, predominen els projectes dirigits a la població Sahrauí, i Palestina d’una banda, i les actuacions al Senegal i a l’àrea Mediterrània de l’altra. 

Mentre que en els casos de Palestina i al Senegal  la majoria dels recursos humanitaris corresponen a projectes impulsats des de l’Ajuntament de Barcelona  (Atenció a la COVID-19 al Senegal amb 475.000€ entre els anys 2020 i 2021), les accions dirigides al poble sahrauí i al suport a la població refugiada en trànsit a l’àrea mediterrània responen a un esforç participat de 31 ens locals.