L'ODS 16, Pau, Justícia i Institucions sòlides i l'ODS 5, Igualtat de gènere, són els que reben més finançament de la cooperació municipalista

La localització dels ODS finançats des de la cooperació municipalista catalana mostra dues tendències. En primer lloc, una clara predominança de l’enfocament de Drets en el finançament dels projectes de desenvolupament, on els ODS 16 i 5 representen gairebé el 43% de l’AOD total. En segon lloc, la importància donada a dos dels eixos fonamentals dels sistemes de benestar, com són el sistema educatiu i el sanitari, que sumats arriben al 25% de l’AOD total.