Abordem una visió global. Aquest mapa ens permet tenir una imatge dels llocs als quals s'ha destinat, prioritàriament, la inversió municipal catalana en cooperació durant els darrers anys. 

 

Inversió per països