DLO - Desenvolupament local

OLIVERES I SEGURETAT ALIMENTÀRIA NUTRICIONAL SOSTENIBLE 2019

Número:
3321
Estat:
En curs
Beneficiari:
CAM- Camperols i Població Rural
País:
BOLÍVIA
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
8.900
Aportació del Fons:
6.300
Entitat executora:
Associació Aprop
SINOPSI:

 Aquest projecte, que és la continuïtat del projecte 3189 (any 2018), s'executa al municipi de Pasorapa. En aquesta zona no hi ha cultiu d'hortalisses ni verdures, ni s'ha desenvolupat la cria d'animals menors per al consum de les famílies, la qual cosa ha provocat una inseguretat alimentària nutricional. 

Entre l’any 2008 i el 2010 es reprodueixen més de 1.000 plançons d’olivera en un viver rudimentari construït per INDEPO a la ciutat de Cochabamba. El projecte s’inicia al 2010 amb l’entrega de les primeres oliveres als associats. 
 
Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada s’aconsegueix construir uns vivers amb millor infraestructura i un Centro Integral de Capacitación, que és l’edifici que integrarà professionals i camperols per dur a terme el projecte. 
 
En el decurs de la primera etapa hi va haver una sequera molt extrema que va posar en perill la viabilitat del projecte. Amb la perforació d’uns pous d’aigua es va poder pal·liar els efectes nocius i devastadors de la manca de pluges. També es va treballar per instal·lar el reg per degoteig i d’aquesta manera fer més sostenible el projecte. 
 
Ja al 2017 en plena etapa de finalització, es va comprar un molí d’oli (també subvencionat per l’Ajuntament d’Igualada). Ja s’ha fet la primera premsada d’olives i s’ha recollit una quantitat encara no significativa d’oli per tractar-se de la producció de les primeres oliveres. 
 
El dia de la primera premsada hi van ser presents els consellers d’altres municipis de la zona, la premsa de divulgació nacional i un representant de l’Ajuntament d’Igualada. 
 
El projecte ha conclòs tal i com estava previst, s’ha fet entrega de tots els béns a l’associació de productors d’olives a través de l’Ajuntament de Pasorapa. INDEPO figura com a entitat col·laboradora i compromesa des de l’inici, donant suport tècnic i assessorament. 
 
És precisament per aquesta raó que veiem la necessitat de promoure la comercialització de l’oli ja que la comunitat de Pasorapa no disposa ni de l’experiència ni de la capacitat per poder iniciar aquesta activitat. Seria molt important no caure a mans d’intermediaris que reduirien els ingressos i controlarien el preu del mercat. 
 
S’ha pogut fer un sondeig sobre el consum d’oli d’oliva, un estudi de mercat per veure preus i despeses de comercialització, des de l’envasat, l’etiquetatge, fins a la distribució. També es preveu la comercialització online en el moment que s’extregui una quantitat més significativa.