EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

MILLORA DE L´ACCÉS A L´AIGUA A LA PROVÍNCIA DE KOBANE

Número:
3767
Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
KURDISTAN NORD-EST SÍRIA
Continent:
ÀSIA
Àrea geogràfica:
PRÒXIM ORIENT
Import del projecte:
115.754,84
Aportació del Fons:
24.072,50
Entitat executora:
UN PONTE PER (UPP)
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

El projecte ha estat dissenyat amb l'objectiu de millorar l'accés a l'aigua per a les poblacions afectades pel conflicte al nord-est de Síria, amb especial atenció al subministrament d'aigua potable a la població de Sheran, al districte de Kobane.

El projecte se centra en dues línies d'intervenció:

1. Rehabilitació de les xarxes d'abastament d'aigua per restablir l'accés a l'aigua al poble de Big Kabijak i als pobles del voltant: L'objectiu del projecte se centra a millorar l'accés a l'aigua de Big Kabijak, i cinc pobles dels voltants (Tillek, Small Kabajik, Bustabbah, Sarzori, Kherab Hail). La rehabilitació consisteix en la reconstrucció del pou de Big Kabijak i la construcció d'una nova torre d'aigua, que es connectarà a la xarxa per proveir d'aigua els habitants de la zona (1.500 habitants segons les xifres del Departament d'Aigua). Les obres de rehabilitació proposades són particularment importants, ja que es basen en una infraestructura ja disponible -la xarxa d'aigua a la zona de Big Kabijak es va construir abans que esclatés el conflicte- que té un gran potencial per ser ampliada, perquè les xarxes d'aigua dels pobles circumdants podrien vincular-se progressivament a la perforació a través d'extensions de canonades, la qual cosa milloraria l'accés a l'aigua del districte de Kobane i reduiria encara més la dependència de la població als camions d'aigua.

2. Reforçament de capacitat tècniques: La segona línia d'intervenció es basa en el reforçament de les capacitats tècniques dels ens municipals i de les administracions de NES, amb un enfocament particular de la gestió i el subministrament d'aigua. Els municipis, les direccions d'aigua i, en general, les autoritats locals del nord-est de Síria necessiten suport per a la creació de capacitats tècniques, a causa del seu recent establiment (menys de 10 anys) i dels enormes desafiaments als quals s'enfronten. El projecte pretén reforçar les capacitats tècniques del personal del Departament d'Aigua, amb la finalitat de garantir l'adquisició de les habilitats tècniques necessàries per supervisar i garantir la qualitat de l'aigua, com també el correcte funcionament i el manteniment dels sistemes instal·lats assegurant la sostenibilitat de l'acció a llarg termini.