MUN - Municipalisme

CIUTAT A CIUTAT, COOPERACIÓ TÈCNICA SANT CUGAT-COTACACHI: SUPORT A L´OFICINA D´ATENCIÓ CIUTADANA

Número:
2939
Estat:
En curs
Beneficiari:
CTP -Col·lectius tècnics o professionals
País:
EQUADOR
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
0,00 Euros
Aportació del Fons:
19.729,67 Euros
Entitat executora:
AJUNT. SANT CUGAT DEL VALLÈS
SINOPSI:

La cooperació descentralitzada, o projectes ciutat a ciutat són un conjunt d'accions de cooperació que realitzen i promouen els governs locals i regionals. En aquesta tipologia de cooperació, es busca l'enfortiment dels governs locals, els més propers a la ciutadania, per tal de millorar i enfortir la gestió municipal, garantint així una atenció ciutadana de qualitat i eficient. Es transfereixen sobretot recursos tècnics en forma de capacitacions i intercanvis, anomenats passanties.El Cantón de Cotacachi té una superfície de 168.733,34 ha, dividides en 8 parròquies rurals, administrativament es divideix en tres zones, cada una amb especificitats geogràfiques, socials, econòmiques, culturals…, i alguna d'elles amb distàncies de fins a 2 dies de viatge respecte el centre ciutat. Des de l'any 2009 Sant Cugat dóna suport a la regió de Cotacachi mitjançant projectes de cooperació indirecta (desenvolupats per la Xarxa de Consum Solidari). En el marc d'aquesta col·laboració el més de juny de 2015 una delegació, encapçalada per l'alcalde equatorià, va visitar Sant Cugat i va conèixer el funcionament de la OAC. Arrel d'aquesta visita van demanar recolzament per:- Implementar un model de gestió que permeti simplificar i unificar els tràmits.- Desenvolupar un 'gestor documental' i/o plataforma tecnològica de la documentació.- Descentralització del serveis, creació d'un sistema de finestreta única.- Capacitació per a desenvolupar aquests procediments.El maig de 2016 es va fer una estada a Cotacachi, amb l'acompanyament del Fons Català de Cooperació, per tal de fer una diagnosi de l'atenció ciutadana i l'arxiu municipal. Mitjançant un taller participatiu amb els tècnics i responsables dels diferents serveis i entrevistes amb les àrees municipals s'han detectat diverses problemàtiques.L'objectiu del projecte és l'establiment d'un conveni entre els dos ajuntaments per a desenvolupar les següents accions per oferir un servei eficient i eficaç a la ciutadania:- Definició de la tipologia i circuits dels tràmits.- Definició per escrit dels tràmits.- Creació d'un registre únic d'entrades i sortides.- Definició dels procediments de l'arxiu municipal.- Formació del personal d'atenció ciutadana.- Formació de tècnics i administratius en arxiu.- Formació del personal d'informàtic en programes d'arxiu i atenció ciutadana.- Recolzament, si s'escau, per a la compra de programes i equips per a l'atenció ciutadana i l'arxiu.- Estada de tècnics de Sant Cugat per a la formació.- Estada de tècnics equatorians per a formació i coneixement a la OAC.