Ajuntaments

Ajuntament de Cabrera d´Anoia

ANOIA
Habitants:
1376
Any soci col·laborador:
2010
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
NO
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
No
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
NO
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
NO
Està agermanat (agermanaments-cooperació):
NO