Ajuntaments

Ajuntament de Begur

BAIX EMPORDÀ
Habitants:
3934
Any soci col·laborador:
1989
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
Àrea que porta els temes de cooperació i solidaritat:
Regidoria de Serveis Socials
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
NO
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
NO
Està agermanat (agermanaments-cooperació):
NO