Un dels objectius primordials del Fons Català de Cooperació és administrar i gestionar els recursos econòmics que hi aporten els organismes associats

Aquests recursos es destinen a finançar projectes de solidaritat i cooperació als països en vies de desenvolupament, projectes de sensibilització a Catalunya i també, quan la situació ho requereix, a campanyes d’emergència.