EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

SUPORT D'EMERGÈNCIA A COOPERATIVES PEL TREBALL DIGNE I LES SEVES COMUNIATS ARRAN DE LA COVID-19 I DE LA TEMPESTA AMANDA

Número:
3437
Estat:
Tancat
Beneficiari:
OBR - Obrers / Treballadors
País:
El Salvador
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
23.095,00
Aportació del Fons:
0,00
Entitat executora:
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA - SINDICALISTES SOLIDARIS
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

Des de l'any 2016, Sindicalistes Solidaris i INELSA impulsen a El Salvador una Xarxa de Cooperatives i Forns Solidaris amb el suport de diferents ens locals de Catalunya. Al llarg de tots aquests anys s'han format 26 cooperatives que donen feina, principalment a dones (amb especial preferència a les mares solteres), joves i indígenes de diferents comunitats de tot el país. 

Per posar en marxa aquestes cooperatives, una vegada seleccionada la comunitat receptora, se cedia a cadascuna un forn i es formava el grup de persones beneficiàries amb capacitacions de fleca i pastisseria, principis del Treball Digne i comptabilitat. Durant tot aquest temps s'ha anat reforçant la formació segons les necessitats de cada grup i s'està estabilitzant una marca garantia de condicions de treball digne i d'elaboració de productes sans i nutritius. Aquestes cooperatives no beneficien solament les persones que hi treballen, sinó que s'ha establert el compromís de revertir una part dels beneficis a millorar la qualitat de vida de les comunitats participant en millores dels dispensaris mèdics, ajudes a l'escolarització, etc. 

Algunes d'aquestes cooperatives (tres concretament) han tingut greus problemes a acusa de la violència de les maras i en aquests moments no estan produint (la violència extrema en algunes zones on van assassinar membres de les cooperatives va obligar a aturar tota producció). No obstant això, s'està treballant perquè puguin reactivar la seva activitat.

Amb la pandèmia de la COVID-19, la situació d'aquestes cooperatives s'ha vist greument compromesa. La situació de confinament total de la població, sumat al desproveïment dels mercats i al trencament de la cadena alimentària ha posat la població salvadorenya en una situació molt delicada amb famílies amb serioses dificultats per garantir un àpat al dia als seus membres. 

A tot això, cal sumar-hi la tempesta tropical Amanda, que ha provocat una quarantena de morts i persones desaparegudes i el desplaçament a albergs de més de 300.000 persones que han perdut casa seva o que els seus habitatges estan en perill a causa d'esllavissades. 

Amb tot aquest panorama la continuïtat de les cooperatives i de retruc el futur de les més de 74 persones beneficiàries del projecte i de les seves famílies i comunitats estan seriosament compromesos. Amb aquest projecte es pretén garantir la viabilitat de les cooperatives i  dotar-les, així com a les diferents comunitats, de material sanitari i de protecció i matèries primeres per continuar elaborant pa i pastes. 

L'actuació proposada en aquest projecte se centra a les nou cooperatives de la regió central del país que ocupen un total de 74 persones (a les comunitats, hi viuen 4.413 persones). 

Se'ls proporcionaran EPIs (equips de protecció individuals) per tal que les beneficiàries puguin continuar treballant amb condicions de seguretat; matèries primeres i gas propà perquè puguin reactivar les cooperatives i elaborar productes; i kits de desinfecció i seguretat perquè es distribueixin a les comunitats a través dels serveis comunals i mèdics. 

També es contempla dotar d'EPIs el personal d'INELSA que serà l'encarregat de gestionar, repartir el material i donar suport a les nou comunitats proposades.