EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

RESPOSTA D´EMERGÈNCIA A LES NECESSITATS DE PROTECCIÓ, SANACIÓ I PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIES DE LA POBLACIÓ MÉS VULNERABLE AFECTADA PEL TERRATRÈMOL A EL HAOUZ

Número:
3888
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
MARROC
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Import del projecte:
50.000,00
Aportació del Fons:
50.000,00
Entitat executora:
MPDL - MOVIMIENTO POR LA PAZ
Any d'aprovació:
2023
SINOPSI:

El projecte té com a objectiu respondre a les necessitats prioritàries de la població en risc afectada pels impactes del terratrèmol i abordar les violències envers les dones i la infància intensificades per a la situació de crisi humanitària.

Davant d'una crisi humanitària d'aquesta magnitud, s'han identificat no solament necessitats humanitàries lligades de manera directa al terratrèmol com ara la pèrdua d'infraestructures bàsiques i la pèrdua de mitjans de vida, sinó que també s'han identificat necessitats preexistents però accentuades per l'actual situació d'estrès i precarietat: interrupció i deserció escolar, increment de la violència basada en gènere, riscos d'abús a menors i estratègies d'afrontament negatives.

La intervenció pretén donar una resposta d'emergència integral i basada en l'enfocament de triple nexe, que no només atengui les necessitats immediates de l'emergència, sinó que inverteixi en el desenvolupament de capacitats locals i promogui la construcció d'una cultura de pau mitjançant processos que propiciïn la inclusió, la participació i la cohesió social. 

El projecte s'estructura al voltant de tres eixos, orientats a protegir la vida i la dignitat de les persones més vulnerables, particularment dones, en un context de crisi humanitària.

El primer eix d'intervenció està enfocat a enfortir les capacitats individuals i col·lectives de la població més vulnerable (dones, infància, persones majors i persones amb diversitat funcional) per facilitar-ne la sanació, com també la reconstrucció de les seves vides i del teixit social. Per tal d'assolir aquest primer resultat es crearà un espai segur, que s'habilitarà per a ús comunitari en el qual es duran a terme, entre altres, activitats psicosocials individuals i col·lectives i activitats formatives per a nens i nenes, detecció i atenció de casos de violència..

El segon eix d'intervenció se centra a reforçar les necessitats bàsiques de les famílies més vulnerables per afrontar les condicions climàtiques, habitacionals i sanitàries en funció de les prioritats establertes per a les dones. A través de l'atenció de casos de les famílies més vulnerables es faran diagnòstics de necessitats individuals i, en funció d'aquests, es distribuirà ajut material com: kits d'higiene, material sanitari, alimentació, abric, tendes de campanya... Aquest component anirà acompanyat d'activitats informatives i de sensibilització sobre bones pràctiques de salut i higiene, també qüestions de salut sexual i reproductiva.

El tercer eix se centra en la prevenció, la detecció i l'atenció de violències basades en gènere. Per tal d'assolir aquest component el projecte establirà aliances estratègiques amb autoritats locals i actors locals presents a la zona, per treballar de manera conjunta i coordinada en els diferents àmbits de l'atenció a les víctimes de violència de gènere. Així mateix, es faran sessions comunitàries per a la formació sobre prevenció, detecció i atenció de la violència de gènere de dones líders de les comunitats d'intervenció. A més, es duran a terme sessions de sensibilització en l'àmbit comunitari.

La intervenció beneficiarà un total de 200 dones i 200 nens i nenes de la municipalitat de Talat-N'yaaqoub, fortament afectada pel terratrèmol.