DRH - DDHH, dels pobles i democràcia

REFORÇ ORGANITZATIU I COMUNITARI DELS DRETS COL·LECTIUS EN COMUNITATS INDÍGENES DEL NORD DE L’EQUADOR

Número:
3935
Estat:
En curs
Beneficiari:
IND - Grups indígenes
País:
EQUADOR
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
30.100,00
Aportació del Fons:
18.446,00
Entitat executora:
ALTERNATIVA - Intercanvi amb Pobles Indígenes
Any d'aprovació:
2023
SINOPSI:

L'objectiu del projecte és dotar les comunitats de la informació, els instruments i les eines que permetin enfortir les seves dinàmiques socials, organitzatives i polítiques per tal de fomentar l'exigència dels propis drets, a través de la construcció i/o negociació de propostes que responguin a les seves demandes de vida. 

Tot això, a través de diverses accions de socialització, comunicació, participació i consens. En aquest sentit, l'estratègia d'actuació inclou els eixos següents:

- Recerca i anàlisi per a l'elaboració d'un diagnòstic i línies de base de la situació sociorganitzativa de les comunitats i les seves necessitats en aquest sentit. 
- Capacitació en preparació metodològica pertinent, basada en els resultats de l'acció anterior i en tallers, visites i intercanvis d'experiències.
- Sistematització del procés de capacitació, per contribuir a la replicabilitat de la proposta i a l'aplicació dels drets col·lectius en la resolució dels conflictes de les comunitats.

S'espera que replicant els coneixements adquirits pels/per les promotors/es formats, s'aconseguiran efectes positius en relació amb l'actitud propositiva de les comunitats, organitzacions de segon grau i el mateix poble karanki, ja que l'estratègia que promourà el projecte catalitzarà les potencialitats organitzatives i tècniques per plantejar propostes.

Aquest projecte representa la fase inicial d'una proposta de continuïtat que aspira, a mitjà/llarg termini, a resoldre conflictes comunitaris sobre la base dels drets col·lectius i presentar propostes comunitàries de polítiques públiques. 

És important obtenir resultats favorables d'aquest projecte per incidir en altres pobles de la mateixa província i general rèpliques dels resultats que fonamentin les bases de les següents fases d'intervenció.