EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

RECONSTRUCCIÓ D´ HABITATGES DESTRUÏTS PEL TERRATRÈMOL A AMMAN KOIL PATTU, DE LA COSTA DE PONDICHERRY

Número:
1343
Estat:
Tancat
Beneficiari:
CAM - Camperols i població rural
País:
ÍNDIA
Àrea geogràfica:
ÀSIA
Import del projecte:
484.011,71 Euros
Aportació del Fons:
150.000,00 Euros
Entitat executora:
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
SINOPSI:

El 26 de desembre de 2004 un tsunami va copejar vuit països asiàtics. El desastre ha afectat especialment les poblacions vulnerables de l'Índia, Indonèsia i Sri Lanka. El poble de Amman Koil Pattu ha estat seleccionat, atesa la destrucció d'habitatges produïda pel tsunami i perquè està situat en un indret de dificil accés. Els llocs més remots solen estar 'reservats' als més desfavorits de l'estructura social hindú. El projecte dotarà 134 famílies d'un habitatge digne, que els permeti sortir de la seva situació actual (allotjats en campaments improvisats o en cases de familiars) i recuperar la normalitat a les seves vides. Seran construccions que respectin les tradicions constructives de la zona, siguin resistents a possibles moviments de terra i construïdes amb materials i tècniques locals, la qual cosa permetrà el manteniment futur per part dels beneficiaris. A través del projecte es pretén promoure la capacitat de gestió de la comunitat beneficiària i el sentiment de cohesió de la comunitat.

Campanyes relacionades: