EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

RECOLZAMENT SOCIOJURÍDIC A PERSONES EN DESPLAÇAMENT FORÇAT A LA FRONTERA SUD DE MÈXIC I NORD DE GUATEMALA

Número:
3753
Estat:
En curs
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
MÈXIC
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL NORD
Import del projecte:
10.000,00
Aportació del Fons:
10.000,00
Entitat executora:
LA GARRIGA SOCIETAT CIVIL
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

El projecte està dissenyat per atendre, mitjançant una intervenció sociolegal que promogui l'accés a serveis de protecció jurídica, a les persones en trànsit i l'accés a serveis socials d'atenció i restitució de la dignitat humana, especialment a les dones i la comunitat LGBTIQ+ a través de l'atenció de la violència basada en gènere.
 
Així, el projecte se centra en tres eixos d'intervenció:
 
1. Documentació de violacions de DDHH a la zona fronterera
Promoure l'exercici del dret a protecció internacional i l'accés a serveis jurídics:
- Registre i documentació de violacions de drets humans
- Monitoratge del Centre de Detenció Migratòria
- Accions d'incidència politicosocial en àmbit local, nacional i internacional
 
2. Acompanyament legal
Facilitar l'assistència legal i informació dels seus drets a les persones sol·licitants d'asil i, si escau, remissió a altres entitats com el CDH Digna Ochoa per al seguiment dels processos administratius necessaris per a l'obtenció de la visa humanitària (Targeta de Visitant per Raons Humanitàries-TVRH):
- Acompanyament i defensa integral dels casos davant l'administració i derivació a organismes públics i civils que puguin donar suport durant el procés.

3. Atenció psicosocial
Oferir atenció psicosocial a les persones en trànsit i especialment als col·lectius més vulnerables: dones, nenes i comunitat LGBTIQ+.
- Atenció a les dones i la comunitat LGBTIQ+ víctimes de violència basada en gènere
- Foment de xarxes de suport entre elles
- Creació d'espais de cura i apoderament