EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA A LA POBLACIÓ DESPLAÇADA AL KURDISTAN

Número:
3459
Estat:
Tancat
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
IRAQ
Continent:
ÀSIA
Àrea geogràfica:
PRÒXIM ORIENT
Import del projecte:
43.213,00
Aportació del Fons:
30.000,00
Entitat executora:
COMITÈ CATALÀ PER ALS REFUGIATS - CATALUNYA AMB ACNUR
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

A finals de 2019 hi havia aproximadament 1,4 milions de desplaçats interns i 4,5 milions de retornats a l'raq. Si bé un nombre considerable de desplaçats interns han tornat voluntàriament, molts iraquians desplaçats continuen corrent greus riscos de protecció, com els controls de seguretat per part dels agents militars, la detenció arbitrària i l'ús de la violència; l'obstrucció de la tornada; i les restriccions a la llibertat de circulació, sovint vinculades a la manca de documentació civil.

Les dones caps de família i les persones amb funcionalitats diverses s'enfronten a riscos particulars, com la violència sexual i basada en gènere, i, en alguns casos, es veuen obligades a mantenir relacions sexuals de supervivència. La política governamental de tancament de camps, ha provocat retorns i desallotjaments forçats. El 63% dels desplaçats interns tenen la intenció de romandre als camps en situació de desplaçament durant els propers 12 mesos.

ACNUR es proposa donar suport a 100.000 persones extremadament vulnerables i molt vulnerables (desplaçats interns, repatriats, comunitats d'acollida) que s'identificaran mitjançant criteris de vulnerabilitat socioeconòmica. Tots els nous desplaçats interns que arribin als camps continuaran rebent un paquet estàndard d'articles de socors bàsic que conté matalassos, mantes, estris de cuina i equips d'higiene com a mesura inicial per garantir un nivell bàsic de dignitat a les famílies. Alhora, es prestarà assistència estacional als desplaçats interns vulnerables per alleujar els efectes dels freds hiverns (10.000 famílies)
 
Gràcies a el suport de el Fons Català, serà possible millorar les condicions de vida dels desplaçats iraquians que estan en els camps del Kurdistan i no poden tornar a casa i busquen protecció i l'oportunitat de normalitzar les seves vides; d'aquesta manera se'ls ajuda a que puguin viure amb dignitat i amb menys vulnerabilitats socioeconòmiques.