SEN - Sensibilitzacio

PROPOSTA DE PRODUCTES COMUNICATIUS RELACIONATS AMB EL PROJECTE DE COOPERACIÓ TÈCNICA MGF WASSU GAMBIA KAFO

Número:
3941
Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
GÀMBIA-CATALUNYA
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
5.818,18
Aportació del Fons:
5.818,18
Entitat executora:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Any d'aprovació:
2024
SINOPSI:

En el marc de la missió tècnica a Gàmbia que es va dur a terme entre l'11 i el 19 de desembre de 2023 per al P3843 COOPERACIÓ TÈCNICA DELEGADA SOBRE PREVENCIÓ DE LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA (MGF), es van filmar moltes hores de material audiovisual en brut. Considerant que s'esperava disposar d'un finançament de l'ACCD que finalment no es va materialitzar per poder desplegar tot un pla comunicatiu amb el material enregistrat, la proposta va quedar reduïda a tres càpsules de vídeo de 2 minuts per a xarxes socials sobre: 

1- Què és la Cooperació Tècnica 
2- Projecte de cooperació tècnica a Gàmbia 
3- Explicació i context de la MGF a Gàmbia 

Amb el finançament rebut pels tres ajuntaments implicats en la missió tècnica a Gàmbia, més enllà de cobrir les despeses associades a l'edició d'aquestes càpsules per a xarxes socials, es podrà assumir una ampliació de continguts per realitzar: 

- Vídeo de 5-10 minuts sobre el projecte de cooperació tècnica a Gàmbia per difondre als ajuntaments catalans i animar que participin en la propera edició (es contempla l'opció, si hi ha prou pressupost, de complementar el material gravat a Gàmbia amb entrevistes a Catalunya per mostrar com s'aterra el projecte aquí i quina és la seva utilitat per als tècnics i tècniques municipals).

- Vídeo de sensibilització de 10-15 minuts sobre la Mutilació Genital Femenina que pot servir per projectar a centres educatius dels municipis, a centres cívics... i treballar la temàtica per tal de conscienciar la població.

L'objectiu d'aquest projecte és millorar la prevenció de la MGF a Catalunya. Això es vol assolir mitjançant la generació de materials audiovisuals adaptats a diferents formats i públics, i que promoguin un enfocament antropològic que vagi més enllà dels mecanismes legals i policials de la prohibició. 

A més, aquests materials han de servir també per donar a conèixer el treball de Wassu Gambia Kafo i promoure el propi projecte de cooperació tècnica a Gàmbia per formar personal tècnic municipal.