EDU - Educació i Formació

PROJECTE AVISA. CREANT UNA COMUNITAT VIGILANT CONTRA L´ABÚS SEXUAL INFANTIL (ASI) A LA CIUTAT DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, EN RESPOSTA A L'ODS 16

Número:
3927
Estat:
En curs
Beneficiari:
INF - Infants
País:
BOLÍVIA
Continent:
EUROPA
Àrea geogràfica:
EUROPA
Import del projecte:
30.998,00
Aportació del Fons:
5.415,67
Entitat executora:
ASOCIACIÓN NUEVOS PASOS
Any d'aprovació:
2023
SINOPSI:

El programa AVISA va néixer a partir de l'experiència de més de 20 anys de treball amb la infància primerament a Trujillo (2001-2009) i després a Santa Cruz (2009-2021), treball dedicat a la defensa dels drets més elementals de la infància d'aquestes ciutats.
 
AVISA és un programa que aborda de manera integral i amb professionalitat la prevenció, la detecció i l'atenció dels abusos sexuals a menors, de manera gratuïta a les escoles i tracta els abusos sexuals a quatre àrees diferenciades i interrelacionades:

PREVENCIÓ
La prevenció s'adreça a nens, nenes, adolescents, famílies i docents de l'escola. Els infants han de saber què és l'abús sexual infantil, com evitar situacions de risc i com han d'actuar davant de qualsevol tipus de violència. Parlem de les parts públiques i les parts privades del nostre cos, les privades són aquelles que normalment estan cobertes i que ningú ha de mirar o tocar, i si algú vol fer-ho hem de dir no i avisar la nostra persona de confiança. Prevenim donant-los eines perquè sàpiguen identificar els abusadors i les persones de confiança, a les quals poden demanar ajuda.

És per això que fem sessions parlant-los de la diferència entre carícies que "fan sentir bé" i carícies que "no ens agraden", de les emocions, els secrets que "es poden comptar" i dels que "no s'han de guardar". El programa es realitza en cinc sessions, adaptades a l'edat dels nens segons el curs que fan:

Finalment, se'ls regala el llibre de "Contes que no són contes", perquè a casa seva, juntament amb les seves famílies puguin llegir-lo i continuar treballant junts la prevenció.

La família ha de ser el primer agent protector dels seus nens. Per això cal que coneguin la realitat dels abusos sexuals, i sàpiguen com protegir els fills i filles. Els pares, mares o tutors han de crear llaços de confiança amb els seus fills, han d'ajudar a construir una bona autoestima en els seus fills, i ensenyar-los a conèixer i respectar els seus cossos. Tot això s'explica a través d'una escola de pares.

L'equip educatiu del col·legi també té un paper molt important en la prevenció i la detecció. Per això fem sessions per sensibilitzar i formar els professors en la prevenció dels abusos sexuals a la infància, per ensenyar-los a detectar els casos que hi pot haver a l'aula i finalment per donar-los a conèixer els circuits d'atenció a les víctimes i a les seves famílies.

DETECCIÓ
A través del programa AVISA a les escoles amb els nens i nenes, mitjançant les activitats i dibuixos, els professionals de l'Associació, observen certes reaccions que es tenen en compte per posteriorment abordar-les de forma personal i valorar si aquest menor està patint un possible abús, una altra situació de risc, o coneix a algú que ho estigui patint.

Els professors i altres professionals implicats als centres educatius, ja que passen molt de temps amb els nens i nenes, els coneixen bé i observen canvis en les conductes dels seus alumnes, són els que millor poden detectar casos d'abusos. Per això la importància de formar-los i donar-los eines per a la detecció.

ATENCIÓ
Un cop detectats els casos, s'informa les famílies i se'ls ofereix la possibilitat de rebre assistència psicològica, social i legal de forma gratuïta. Cal que els nens que visquin o hagin viscut abusos sexuals rebin l'atenció psicològica adequada a la seva situació, que entenguin que ells no són ni culpables ni responsables del que ha passat, i poder treballar l'autoestima i la capacitat de resiliència perquè siguin capaços no només de sobreposar a l'abús sexual, sinó que a més surtin enfortits en habilitats que evitin futurs abusos de qualsevol altre tipus. A més s'inicien els passos legals que corresponguin amb la justícia si és el cas o els circuits corresponents

Sensibilització i formació en línia
El temps de la pandèmia de la Covid-19 ens va obrir un nou vessant, que va ser la sensibilització i la formació en línia. En ser tothom a casa, i sent conscients que la llar, en un gran nombre de casos, pot ser un lloc de risc, ja que un 80% dels ASI són intrafamiliars; vam iniciar una ampliació dels programa fent sensibilització amb xerrades als mitjans de comunicació (TV i ràdio) i propiciant formació en línia per a professionals de l'educació.

Amb aquesta àrea s'abraça el propòsit de facilitar la construcció d'una comunitat vigilant contra l'ASI, a la ciutat de Santa Cruz de la Sierra.