EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

PROGRAMA DE SUPORT A FAMÍLIES VULNERABLES AFECTADES PER LA GUERRA A LES CIUTATS D’ALITENA I MEKELE, REGIÓ DEL TIGRAY

Número:
3934
Estat:
En curs
Beneficiari:
INF - Infants
País:
ETIÒPIA
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
51.626,93
Aportació del Fons:
17.358,00
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA INFÀNCIA D´ÀFRICA - ADIA
Any d'aprovació:
2023
SINOPSI:

Davant de la tragèdia humanitària que es viu al Tigray, les Daughters of Charity decideixen canalitzar esforços i recursos per tal de cobrir les necessitats bàsiques de persones afectades pel conflicte amb l'objectiu primer de salvar vides; i és en aquest marc que sol·liciten el suport d'ADIA. Les germanes centren les seves prioritats en aquelles àrees en què ja disposen d'experiència, d'acord amb les seves capacitats organitzatives, tècniques i financeres. 

La guerra ha impactat sobre tota la població de la regió. No obstant això, tenint en compte la gravetat de la situació, les contraparts han decidit centrar l'ajuda en aquells col·lectius que consideren més vulnerables: mares lactants infants menors de 5 anys. 
 
En total està previst donar suport a 150 persones. Es planteja que 75 siguin infants menors de 5 anys i 75 siguin mares lactants de les ciutats de Mekelle i Aitena. 

Aquest suport pretén assegurar l'alimentació bàsica i la salut i higiene personal de la població beneficiària, un suport que es concretaria en tres accions:  

- Suport alimentari que garanteixi la salut de mares i nadons i la salut dels infants en etapes crítiques del creixement. Així, es preveu la distribució complementària de 6 kg de ració seca nutritiva (Mitin flour) per nen i mes per a un total de 75 nens (de 6 mesos a 5 anys). També la distribució complementària de 7,5 kg de ració seca nutritiva (Mitin flour) per mare i mes: 30 mares de Mekele i 45 d'Alitena. 
- El subministrament d'articles d'higiene i de benestar, que es materialitzaran en sabons d'higiene personal de 210 gr persona/mes, sabons d'higiene per la llar (sabó de roba) de 200 gr persona/mes i mantes per a infants (dues mantes/any).. 
- La cobertura dels costos d'assistència sanitària de les mares lactants. .
 
Les responsables directes de la implementació del projecte són les Filles de la Caritat, que lideren aspectes tècnics, logístics i administratius, com també el seguiment del dia a dia. 

Un factor important pel bon desenvolupament del projecte és l'experiència acumulada per Daughters of Charity durant els anys 2021 i 2022. Per a ADIA és molt important la implicació de les organitzacions locals en el projecte, ja que la pròpia població esdevé protagonista de la transformació. 

El projecte també genera llocs de treball que contribueixen a l'activació de l'economia local. Les Filles de la Caritat es coordinen amb l'administració i amb agències humanitàries presents a la zona, especialment amb el PAM de les NN UU i amb la Creu Roja. D'aquesta manera, per exemple, complementen la pròpia ajuda amb l'atenció sanitària o l'accés a l'aigua potable. 

Tot i la signatura dels Acords de Pau el 2 de novembre de 2022, la regió del Tigray es troba en un context de vulnerabilitat extrema. En aquest context el projecte contribueix a satisfer les necessitats bàsiques de la població i s'alinea amb els ODS, més concretament amb els ODS 2: "posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i una millor nutrició i promoure l'agricultura sostenible", i 3: "garantir una vida saludable i promoure el benestar per a tothom i per a totes les edats".

La població beneficiària serà seleccionada entre les famílies més vulnerables de les poblacions d'Alitena i Mekelle.