SEN - Sensibilitzacio

PLA D´EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS - 2024

Número:
3950
Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
CATALUNYA
Continent:
EUROPA
Àrea geogràfica:
EUROPA
Import del projecte:
38.061,71
Entitat executora:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Any d'aprovació:
2024
SINOPSI:

El Fons Català dona suport a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en el desenvolupament d'algunes de les activitats que despleguen el Pla Director relacionades amb EpD:

- Revisar les accions actuals que s'estan desenvolupant en el marc de l'EpD (accions del Pla de Dinamització, accions obertes a la ciutadania, accions formatives) i elaborar un mapa de les iniciatives.

- Establir un pla d'acció d'EpD.

- Coordinar les actuacions proposades en el pla d'acció i fer el seguiment de les activitats als centres d'educació primària i secundària.

- Organitzar activitats de formació en matèria de cooperació, solidaritat i pau adreçades a les entitats de la Xarxa Solidària.