EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

PLA DE RESPOSTA A LA COVID-19 A 12 CAMPS DE REFUGIATS PALESTINS AL LÍBAN

Número:
3480
Estat:
Tancat
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
LÍBAN
Continent:
ÀSIA
Àrea geogràfica:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Import del projecte:
27.000,00
Aportació del Fons:
27.000,00
Entitat executora:
UN PONTE PER (UPP)
Any d'aprovació:
2020
SINOPSI:

El brot de COVID-19 té un impacte important al Líban, especialment als camps de refugiats palestins. Els refugiats palestins es troben entre les comunitats més vulnerables i marginades del país. Els casos de COVID-19 al Líban i als camps de refugiats palestins augmenten de forma ràpida i contínua. El risc de contagi i transmissió local del virus és elevat a causa de les condicions de vida als camps: espais massificats on la distància social és molt difícil de mantenir i un entorn poc higiènic. Fins i tot a les escoles i centres, els espais són limitats i falten dispositius de protecció com ara màscares, protectors de plàstic i barreres de taula de plàstic.

A causa del seu estatus, els refugiats palestins no poden accedir a la infraestructura pública ni als hospitals. En aquestes circumstàncies, UNRWA cobreix els costos de les proves i hospitalitzacions si cal. En general, les persones que viuen als camps no són conscients dels riscos de la pandèmia del coronavirus i de com fer-ho individualment per contenir la propagació del virus.

El projecte té com a objectiu limitar els efectes de la pandèmia a 12 camps de refugiats palestins de tot el Líban, tot proporcionant equips de protecció individual (EPI), sanejament i kits higiènics. 

Es comprarà el material necessari, es cosiran 1.700 mascaretes als centres de brodat dels camps de Shatila i Ain el-Helwe per part voluntaris. Es compraran 150 barreres de taula de plàstic i 145 protectors frontals de plàstic. Els EPI (escut facial i màscares facials) es distribuiran a tots els centres NISCVT mitjançant el suport d'altres ONG que treballen als camps. 

A més dels EPI, es proporcionaran 950 kits higiènics, 10 kits de sanejament i 150 barreres de taula a cada centre NISCVT per tal de garantir la continuïtat de les activitats en presència i reduir el risc de contagi. 
S'organitzaran campanyes de sensibilització sobre la COVID-19 mitjançant la realització de pòsters, infografies a tots els campaments i es compartiran vídeos al lloc web NISCVT, a les xarxes socials i als grups de WhatsApp. L'objectiu principal de la campanya és proporcionar dades clars i concises sobre l'abast i les conseqüències reals del virus i pal·liar la circulació de notícies falses.

El projecte es durà a terme en dotze camps de refugiats palestins al Líban: Mar Elias, Shatila i Burj Barajneh (Beirut), Rashidieh, Burj Shemali i El Buss (Tir), Ein El Hillweh (Saida), Nahr el Bared i Beddawi (Nord), Wavel (Ba'albek).