SAN - Sanitat

MILLORA DE L’ACCÉS A LA SANITAT I EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ RURAL DE FANDÈNE I RODALIA, FASE I

Número:
3936
Estat:
En curs
Beneficiari:
CAM - Camperols i població rural
País:
SENEGAL
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
143.213,67
Aportació del Fons:
6.505,00
Entitat executora:
MANOS UNIDAS
Any d'aprovació:
2023
SINOPSI:

El projecte se situa a Fandène, poble de la comunitat del mateix nom que pertany al departament de Keur Moussa, regió de Thiès, al Senegal. Igual que altres zones del Senegal, Fandène és una zona rural on hi ha un accés baix a serveis socials bàsics, en particular els relacionats amb la salut i el benestar, que afecten la qualitat de vida dels 7.000 habitants i les 25.000 persones que resideixen als 40 pobles de la comunitat de Fandène.

Al diagnòstic s'identifica una alta morbiditat per malalties cròniques, agudes i transmissibles com tuberculosi, malària, malalties d'origen hídric, etc.. Les capacitats locals són insuficients per evitar-ne la propagació, ja que només hi ha un únic dispensari a Fandène, amb equipament insuficient i obsolet. Des que es va construir el 1961, no s'hi ha fet mai cap remodelació o ampliació de la infraestructura per adequar-la al nombre cada vegada gran de població de la zona. A més, la pandèmia de la Covid-19 va accentuar la vulnerabilitat sanitària de la població. Aquesta mancança obliga la majoria dels habitants a recórrer llargues distàncies per rebre atenció sanitària i a assumir més costos per accedir a serveis de salut adequats, disponibles fora de la comunitat.

Amb aquest projecte, les Germanes Sant Josep de Cluny i, que fa més de 10 anys que treballen en aquesta comunitat, pretenen contribuir a l'accés a la salut i al benestar de tota la població de Fandène i rodalia, tot millorant la disponibilitat i qualitat de l'atenció sanitària mitjançant la construcció i l'equipament d'un nou dispensari, que comptarà amb diverses sales d'atenció als pacients, un laboratori i una farmàcia. 

Aquest projecte és la fase I d'un programa més ampli que es durà a terme el 2023 de manera conjunta entre amb les Germanes Sant Josep de Cluny i Mans Unides. El programa té com a objectiu enfortir l'atenció i l'accés de la població als serveis de salut de la zona, com també l'equipament adequat de les instal·lacions sanitàries a zones rurals perquè les poblacions puguin gaudir del millor nivell possible de salut i benestar, amb una especial atenció a les dones i nens i nenes menors de 5 anys.

El soci local aporta al projecte, a més del terreny, part de l'equipament per a la infraestructura construïda.

El projecte beneficiarà de manera directa 7.000 persones i indirectament 25.000 persones més. La durada és de 10 mesos i contribuirà a aconseguir els ODS 3 (Salut i Benestar) i 5 (Igualtat de Gènere).