DLO - Desenvolupament local

LES COMUNITATS AUTOFINANÇADES PER L’APODERAMENT DE LA DONA I DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL EN MEDI RURAL A GAMBIA

Número:
3860
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
GÀMBIA
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
46.865,00
Aportació del Fons:
9.577,71
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL I DE SOLIDARITAT TERANGA
Any d'aprovació:
2023
SINOPSI:

La incidència de les realitats socials i culturals en les dinàmiques comunitàries a Gàmbia ha comportat que el gènere femení s'hagi vist històricament exclòs dels espais laborals formals, confinat injustament a les tasques de la llar i la petita venda informal. 
 
Des de 2010, el centre de formació de Fandema, ubicat a Tujereng, West Coast Region, s'ha proposat revertir aquesta situació: ha apostat per la democratització de la formació en sectors tant masculinitzats con la soldadura o  la instal·lació de plaques fotovoltaiques. 
 
Els resultats obtinguts en darrers anys han evidenciat el valor de l'aportació de la dona en el desenvolupament local i, sobretot, la conscienciació col·lectiva entre les noies i dones de l'enorme potencial que tenen al seu abast per sortir d'un marc cultural que tradicionalment les ha condemnat al matrimoni i al treball a la llar. 
 
Tanmateix, malgrat els enormes esforços invertits per formar-les, el fet que provenen de famílies vulnerables limita substancialment la seva capacitat d'assumir l'esforç econòmic necessari per incorporar-se al mercat laboral creant el propi negoci. 
 
En aquest sentit, per tal d'optimitzar la inversió formativa, el projecte cerca acompanyar-les en aquesta última i decisiva fase, per preparar-les per elaborar un pla de negoci, el foment de l'estalvi i la provisió d'un crèdit provinent d'un fons rotatori a disposició del centre. 
 
D'altra banda, per tal que puguin estalviar durant la seva formació, 17 dones i vuit homes rebran una remuneració per dedicar hores a promoure la creació de grups d'estalvi populars a les pròpies set comunitats d'origen de tres regions diferents del país (North Bank, West Coast Region i CRR).
 
L'estratègia d'intervenció i metodologia l'aportarà Teranga amb el model de l'ACAF seguint tres principis: l'autofinançament, l'autogestió i l'apoderament. Només des de l'apoderament de les persones es pot propiciar que confiïn en el potencial intrínsec i que llur supervivència no depengui exclusivament d'un suport extern continu (en forma d'ajuda a fons perdut o de crèdits).