EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

INTERVENCIÓ SOCIOSANITÀRIA D´EMERGÈNCIA PER A LA POBLACIÓ REFUGIADA I DESPLAÇADA INTERNA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT DEL NORD-OEST DE SÍRIA

Número:
3862
Estat:
En curs
Beneficiari:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
TURQUIA - SÍRIA
Continent:
ÀSIA
Àrea geogràfica:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Import del projecte:
82.500,00
Aportació del Fons:
82.500,00
Entitat executora:
FARMACÉUTICOS MUNDI (FARMAMUNDI)
Any d'aprovació:
2023
SINOPSI:

Síria viu una crisi prolongada a causa dels 12 anys de guerra. La zona nord de Síria és especialment vulnerable: 3,3 milions de persones pateixen inseguretat alimentària i 4,1 milions necessiten ajuda humanitària. El terratrèmol del 6 de febrer encara ha agreujat més la situació d'extrema vulnerabilitat que es viu a la zona.

El projecte té com a objectiu reforçar el dret a la salut i reduir la càrrega financera tot proporcionant atenció sanitària, aliments i articles de primera necessitat a la població desplaçada i refugiada a Reyhanli (Turquia), Idlib i Jindires (Nord-oest de Síria).

La proposta s'estructura al voltant de dos eixos, orientats a contribuir a l'exercici del dret a rebre assistència humanitària i a la protecció de les persones afectades pels terratrèmols del mes de febrer de 2023 al Nord de Síria.

El primer eix d'intervenció està enfocat a reforçar el dret a la salut, mitjançant l'enfortiment del sistema local de resposta i proporcionant atenció sanitària d'emergència. En aquesta línia d'intervenció es reforçarà el Centre d'Atenció Sociosanitària Dar Alhayat, que ofereix un servei integral de tractament, acompanyament i cures a persones sirianes vulnerables que pateixen malalties greus i cròniques. 

El Centre, situat a la ciutat fronterera de Reyhanli (Turquia) és l'únic que ofereix serveis d'atenció primària i hospitalització a persones sirianes que necessiten atenció mèdica urgent i que, pel grau de complicació i per la manca d'hospitals especialitzats, no poden rebre atenció medica al Nord-oest de Síria. El Centre atén uns 120 pacients al mes: els casos són diversos i de diferent índole (càncers, malalties cardiorespiratòries, amputacions i serveis d'ortopèdia, disfuncions renals...).

El projecte donarà suport al Centre a través de la dotació de materials i equipament (llençols, mantes, coixins, mobiliari per a les habitacions, rentadora, il·luminació...) com també a través de reparacions i manteniment de les infraestructures (pintura, reparacions elèctriques...) per garantir una atenció adequada i digna a la població refugiada siriana.

El segon eix d'actuació respon la necessitat de garantir l'accés a productes alimentaris i articles de primera necessitat, tot reforçant les capacitats per satisfer necessitats de forma autònoma, a través de la distribució de cupons.

La població desplaçada interna (PDI) d'Idlib i Jindires es troba en situació de risc i inseguretat alimentària a causa de la manca d'accés, disponibilitat i consum d'aliments. Aquesta situació afecta de manera desproporcionada les dones i els seus fills/es amb conseqüències a curt termini (morbiditat, mortalitat, discapacitat). 

El projecte s'enfoca a l'assistència nutricional de la PDI a través de la distribució de cupons alimentaris coincidint amb el final del Ramadà (Eid-al-Fitr). La distribució de cupons tindrà lloc a les zones d'Idlib i Jindires i es preveu que arribi a 4.650 persones amb condicions d'extrema vulnerabilitat.

Els criteris de vulnerabilitat preestablerts seran els següents: dones amb més de tres persones dependents a càrrec, dones embarassades i lactants, dones amb diversitat funcional, dones supervivents de VbG, persones majors amb diversitat funcional i malalties cròniques.

L'assistència basada en cupons, s'adreça a promoure l'autonomia i la resiliència de la PDI, principalment de les dones, per  fer front als impactes negatius derivats de la guerra (desplaçament forçat, augment del preu de l'alimentació, pèrdua d'ocupació i dels mitjans de vida...).