EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

INTERVENCIÓ D´EMERGÈNCIA PER A L´ATENCIÓ DE LA POBLACIÓ VULNERABLE AFECTADA PEL TERRATRÈMOL AL MARROC

Número:
3878
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
MARROC
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Import del projecte:
30.000,00
Aportació del Fons:
30.000,00
Entitat executora:
30.000,00
Any d'aprovació:
2023
SINOPSI:

La resposta humanitària proposada per l'entitat Farmamundi i per la seva contrapart local Y-Peer Education Training and Research Institute té com a objectiu implementar una estratègia d'atenció i protecció de les dones i les nenes marroquines afectades pel terratrèmol del 8 d'octubre de 2023.

El projecte es dura a terme a les localitats d'El Attaouia, a la regió de Marràqueix, i d'Aoulouz i Taroudant, a la regió de Taroudant.

El projecte aborda dos eixos estratègics: 

- El primer eix se centra a oferir un espai segur i serveis de suport psicològic i d'atenció al trauma de dones i nenes supervivents de violència sexual i de gènere afectades pel terratrèmol. En aquest primer eix de treball es distribuiran kits d'higiene i higiene menstrual a dones i nenes vulnerables... La composició dels kits tindrà en compte les necessitats humanitàries més urgents identificades en el procés de diagnòstic i es conformaran segons les normes del manual Esfera. Es preveu la distribució de 1.000 kits d'higiene.

Una de les altres activitats d'aquest primer component serà la instal·lació d'un espai segur per a dones i nenes supervivents de violència de gènere, on es proveirà atenció sanitària i suport psicològic. L'espai comptarà amb una infermera i una treballadora social. Es preveu l'atenció d'un mínim de 1.000 dones de les localitats d'actuació.

- El segon component d'actuació es basa en la sensibilització i la capacitació de la població, les organitzacions de la societat civil i les autoritats locals sobre violència de gènere i salut sexual i reproductiva. Aquest component inclou activitats de sensibilització, que giraran al voltant de les següents temàtiques: SSR, planificació familiar, salut materna, infeccions de transmissió sexual, causes i conseqüències de la violència sexual i de gènere, promoció de la igualtat de gènere i el respecte dels drets de les dones i les nenes... Les activitats de sensibilització beneficiaran prop de 1.500 persones.

L'entitat i la sòcia local, Y-Peer, treballaran en estreta col·laboració amb altres actors institucionals, locals i humanitaris presents a la zona, especialment amb: l'Associació Marroquina de Planificació Familiar (AMPF), l'Association Jossour Fòrum de Femmes Marocaines i l'Association de Citoyenneté et d'Égalité de Taroudant.