MED - Protecció del medi ambient

FANDEMA: GENERACIÓ D´ALTERNATIVES SOCIOECONÒMIQUES DINS DE LA CADENA DE VALOR DE L´ENERGIA RENOVABLE PER A LA DONA QUE MITIGUEN EL CANVI CLIMÀTIC I PROMOUEN LA IGUALTAT DE GÈNERE A TUJERENG

Número:
3042
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
GÀMBIA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
349.334,00 Euros
Aportació del Fons:
113.469,91 Euros [Ampliable]
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA
SINOPSI:

Fandema és el projecte de Solidança-Mbolo situat a Tujereng que reuneix més de 307 dones de 19 pobles diferents per elevar el seu nivell d'oportunitats tot reduint la bretxa de la desigualtat de gènere. Des de l’inici, hi ha hagut un gran creixement en la composició i la varietat d'activitats de formació: va començar l'octubre de 2010 amb set dones de Sanchaba Tujereng com una gestió empresarial amb èmfasi en l'alfabetització i el biaix tradicional i s’ha anat ampliant a través de la promoció d’activitats econòmiques mitjançant la construcció de capacitats tècniques de les dones i el desenvolupament de solucions assequibles d'energia renovable (RE).  El model proporciona una solució al problema de desenvolupament més comú: accés a l'energia amb baixes emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), ja que el sistema elèctric nacional de Gàmbia, que es basa en els combustibles fòssils és insuficient, car i cobreix només el 20% del país.  La instal·lació del sistema híbrid de Fandema va motivar l'interès de les dones en l'energia solar renovable. En aquest context, Mbolo ha buscat maneres de millorar els seus coneixements, per exemple mitjançant la formació pràctica d'un any, a través d’un curs de formació d’instal·lació solar, que és únic a l'Àfrica occidental.  L'aplicació del model es divideix en dos àmbits. En primer lloc, generar capacitat tècnica i de negocis. En segon lloc, dissenyar i instal·lar solucions solars enfocades a satisfer la demanda d'energia per a les activitats econòmiques de les dones que, alhora, els redueix la càrrega de treball domèstic i els millora els mitjans de vida.  L’actual projecte, continuïtat del projecte 2452, aborda una de les grans línies programàtiques per reduir la pobresa, especialament la pobresa femenina a Gàmbia, a través de la generació d’autoocupació verda, amb una intervenció de millora de l’activitat d’ingressos no formals de la dona, l’agricultura, i de la dotació de serveis que promoguin la reducció de la càrrega de treball a la llar. Concretament, preveu enfortir les competències bàsiques, socials i tècniques mitjançant itineraris d’inserció individuals a un dels grups més vulnerables, les dones i les dones joves, en una de les demandes actuals del mercat: instal·ladors d’energia renovable, concretament energia solar fotovoltaica des d’una perspectiva de gènere i respectant el medi ambient. A més, promou la cultura de generació d’ocupació a través de la formació en gestió de negoci i dotació de recursos financers, mitjançant el viver d’empreses solars.  La part aplicada de la formació de dones instal·ladors solars es farà a la comunitat de Tujereng, l’àrea semiurbana a la perifèria de la conurbació urbana de Serekunda on s’està produint el creixement i l’expansió de la zona urbana. A l’hort comunitari, que alberga unes 250 dones, s’hi instal·larà un sistema de punt de captació d’aigua per gravitació (amb bomba d’aigua solar). A l’hort de les dones formades a Fandema (16), es millorarà el sistema de captació d’aigua: es passarà a sistema de pressió d’aigua. Alhora, s’expandirà el sistema de conservació en fred al mercat per poder cobrir la producció agrícola de les dones i incentivar i dignificar aquesta activitat.