DLO - Desenvolupament local

DIÀLEGS I AGENDES DE LES DONES DE LA RED DE MUJERES TRABAJADORAS SINDICALISTAS DE BOLÍVIA EN RELACIÓ A LA VIOLÈNCIA POLÍTICA I ACCIONS DE CURA COL·LECTIVA I AUTOCURA EN ESPAIS SINDICALS

Número:
3870
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
BOL
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
AMÈRICA DEL SUD
Import del projecte:
14.020,00
Aportació del Fons:
8.550,00
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ APROP
Any d'aprovació:
2023
SINOPSI:

Després de treballar amb dones de la Zona Sud de Cochabamba i amb dones del Chaco bolivià, amb projectes que van comptar amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada, i a través dels quals es va poder reconèixer un conjunt de violències que operen sobre dones de sectors populars en aquests contextos i que es van veure accentuades per la pandèmia de la Covid-19, a més d'aportar en els processos organitzatius que posen la vida al centre, a través de la cura i l'autocura; aquest projecte és una continuïtat dels dos anteriors, amb la pretensió d'ampliar la feina duta a terme amb un sector en particular: la Red de Mujeres Trabajadoras Sindicalistas de Bolivia (RMTSB).

La RMTSB té com a objectiu principal l'enfortiment de la participació de dones en espais sindicals per poder incloure les demandes i generar espais lliures de violència i assetjament de qualsevol tipus. Alhora, contempla la tasca relacionada amb la interconnexió entre els sindicats urbans i rurals com una de les temàtiques principals.

El projecte cerca contribuir en els processos de reflexió i denúncia sobre la violència política que viuen les dones sindicalistes de a la RMTSB. A llarg termini, aquest procés servirà tant per visibilitzar la situació i les propostes de les dones sindicalistes de la RMTSB, com per aportar a la construcció d'un exercici sindical que qüestioni les inequitats i les violències, perquè  sindicats, federacions, confederacions i centrals siguin espais equitatius i segurs per a la participació política de les dones

L'objectiu del projecte és potenciar i visibilitzar l'anàlisi, les propostes i les estratègies de les dones sindicalistes organitzades a la RMTSB al voltant de la violència política dins dels espais sindicals, perquè siguin espais equitatius i segurs per a la participació política de les dones. 

Per això el CEESP proposa posar en marxa un procés de recerca-acció amb les dones de la RMTSB, que possibiliti espais de trobada i reflexió, on les dones sindicalistes siguin les protagonistes del procés i puguin:

- Identificar les formes de violència política que viuen diàriament.
- Generar materials per incidir en els espais sindicalistes i de dones per a la transformació del sindicalisme a Bolívia.
- Generar estratègies de cura i autocura que els permetin continuar resistint i creant alternatives per a la vida quotidiana diària.
 
Les principals activitats que es duran a terme inclouen tallers amb 33 dones de la RMTSB, com també l'elaboració de tres productes d'anàlisi i informació sobre la problemàtica treballada a partir d'aquesta investigació-acció.