EDU - Educació i Formació

DESAFIAMENTS I OPORTUNITATS DES DE LES ARRELS: PERCEPCIONS DE LES LLEVADORES TRADICIONALS I SENSIBILITZACIÓ EN MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA EN EL NOU MARC LEGAL QUE PROHIBEIX LA PRÀCTICA A GÀMBIA

Número:
3039
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
GÀMBIA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
137.629,00 Euros
Aportació del Fons:
52.101,98 Euros [Ampliable]
Entitat executora:
FUNDACIÓN WASSU-UAB
SINOPSI:

El projecte s'emmarca dins de les accions del programa de l'Observatori Transnacional d'Investigació Aplicada a Noves Estratègies per a la Prevenció de la Mutilació Genital Femenina. L'objectiu principal és el de contribuir a la prevenció de la pràctica a Gàmbia per millorar la salut de dones i nenes del país. Al desembre de 2015, el Parlament gambià va aprovar una llei que prohibeix la pràctica de la MGF, que inclou penes des de 3 anys de presó i/o 50.000 GMD (1000 €) fins a cadena perpètua en cas de mort de la víctima. La promulgació de la llei deixa patent la voluntat del Govern d'acabar amb la pràctica. Tot i això, WGK, a través de les eines de monitoratge i avaluació de les seves activitats, detecta contínuament que hi ha desconeixement sobre el perquè s'ha prohibit i quines són les conseqüències legals entre els diferents agents involucrats. A més, l'abandó d'una pràctica tradicional perjudicial no passa només per constituir un marc legal de prohibició, com demostren la majoria de països africans que han promulgat en contra de la pràctica, sinó que caldrà continuar fent sensibilització per a la prevenció i l'atenció de la MGF. El nou marc legal, alhora, obre un nou escenari i interrogants per al treball de prevenció de la pràctica duta a terme fins ara. El projecte proposa dues línies d'actuació diferenciades. En primer lloc, una línia d'investigació, en la qual es farà un estudi sobre les percepcions, experiències, pràctiques i resistències de les llevadores tradicionals en relació a la MGF. Mitjançant el material recollit durant les formacions amb entrevistes i informes (2012-2016), es farà una selecció i posterior anàlisi qualitativa per obtenir com a resultat un article científic. A més, es faran tres grups focals amb llevadores tradicionals per identificar noves tendències en coneixements, actituds i pràctiques d'aquestes i en relació al nou context legal. D'altra banda, a causa de la recent aprovació de la llei que prohibeix la pràctica, WGK ha inclòs en la cascada de transferència del coneixement per a la prevenció de la MGF agents de l'àmbit jurídic a Gàmbia (magistrats/des, jutges/esses, membres de l'Associació de Dones Juristes de Gàmbia (FLAG) i estudiants de dret(. Aquests agents havien romàs fora de la piràmide en no existir legislació al respecte, però, amb el nou marc legal, s'han convertit en agents clau per treballar per l'abandó de la pràctica. Alhora, s'hi han inclòs estudiants de magisteri per la seva capacitat de sensibilització de joves, necessària en un país on el 36,4% dels nens/es estan casats als 18 anys (UNICEF, 2013). L'objectiu de les formacions és sensibilitzar sobre les conseqüències perjudicials de la pràctica per a la salut de nenes i dones i la importància de prevenir-la.