DLO - Desenvolupament local

CREACIÓ D´UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE PRODUCTES LÀCTICS A DAR SALAAM

Número:
3957
Estat:
En curs
Beneficiari:
CAM - Camperols i població rural
País:
SENEGAL
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
90.173,59
Entitat executora:
ASSOCIACIÓ FEDDE KAWRAL AYNABE TAMBA
Any d'aprovació:
2024
SINOPSI:

Al Senegal, la població de l'ètnia peul o foula, una de les més nombroses de la regió de Tambacounda, es dedica tradicionalment a la ramaderia i/o al comerç de bestiar. Malgrat els canvis a causa dels processos de modernització i mundialització, aquestes activitats econòmiques continuen estant profundament arrelades.

Una de les principals activitats de la ramaderia bovina a la regió és la producció de llet. Tanmateix, això està molt limitat per diversos factors:

a) Les races bovines adaptades al clima i a l'entorn són poc productives.
b) La producció lletera es concentra principalment durant la temporada de pluges, entre els mesos de juliol i octubre, quan les pastures són verdes i les vaques obtenen més nutrients. Fora d'aquest període, la producció és baixa o inexistent.
c) No existeixen plantes de transformació que permetin la transformació de la llet en productes lactis com la "lait caillée" o "llet quallada", un tipus de iogurt amb una vida útil més llarga, i el manteniment de la cadena de valor entre els productors locals.
d) No existeixen les infraestructures necessàries per a la conservació i el manteniment de la cadena del fred per evitar que la llet s'espatlli durant els pics de producció durant l'estació de les pluges.
e) El mercat local està envaït per les multinacionals del sector, que venen principalment llet en pols amb una vida útil molt llarga i que no requereix de cadenes de fred.

En aquest context, el projecte proposa la creació d'un centre de transformació de llet amb una capacitat de transformació de 3.000 litres/dia per a la producció de "lait caillée" o "llet quallada", iogurt o Tiacry. Això beneficiarà unes 200 famílies de ramaders de Dar Salaam i altres ciutats veïnes, que podran vendre la seva producció al mercat local, amb la qual cosa es contribuirà al consum local, es reforçarà el teixit econòmic des d'una perspectiva de gènere i de sostenibilitat mediambiental, alhora que es reforçarà la sobirania alimentària de la zona.

El nivell d'apropiació del projecte per part de la població és molt elevat i respon a una demanda expressada des de la temps per les productores de llet de la zona. Aquest fet ofereix garanties de participació de la població local en les activitats.

D'altra banda, el projecte encaixa perfectament en les estratègies de desenvolupament local, i compta amb el suport de l'Agència Regional de Desenvolupament (ARD) de Tambacounda, que sol·licitarà una línia de finançament del Ministeri de Ramaderia del Senegal amb fons del Banc Mundial que podria cofinançar final el 40% del cost